مرکز توانمندسازی ذهن

مرکز توانمند سازی ذهن به عنوان تنها مرکز درمان قطعی لکنت زبان از سال 1393 توسط دکتر محمد احسان تقی زاده روان شناس و استاد دانشگاه با سابقه ی 20 سال پژوهش ،درمان و آموزش در زمینه ی خدمات روانشناختی موفق به دستیابی شیوه ی جدید شبیه سازی ذهن جهت درمان قطعی لکنت زبان شد.

با استفاده از این شیوه تاکنون قریب به بیش 2000 نفر از کودک 4 ساله تا فرد 80 ساله در این کلینیک به درمان قطعی بالینی ،تجربی رسیده اند.