مرکز توانمندسازی ذهن
درمان لکنت زبان

به امید جهان عاری از لکنت


وقت بعدی خود را آنلاین ثبت کنید

رزرو نوبت

گواهینامه ها و مجوز ها

مرکز توانمند سازی ذهن

درمان لکنت زبان

مرکز توانمند سازی ذهن از سال 1393 توسط دکتر محمد احسان تقی زاده، روانشناس و دانشــیار دانشگاه با 20 سال سابقـــه پژوهـــش درمـــان و آموزش در زمینه ی خدمات مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید و تاکنون توانســـته حدود 2000 نفــر از مبتلایان به مشکل لکنت زبان را با استفــــاده از روش شبیه سازی ذهن به درمان کامل برساند. از روش های روانشــــناختی از جمله گروه درمـــانی یکی از مـــوثرترین شیـــوه های درمان لکنت زبان می باشد.

 

درمان گروهی

فیلم درمان شدگان خارجی

دیدگاه متخصصین و اساتید برجسته در باره ما

لکنت زبان

رزرو وقت و ارتباط با ما
نام و نام خانوادگی
ایمیل
شماره تماس ثابت
شماره همراه

استان
شهر
پیام شما