مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی

مدیر اردیبهشت ۹۷ ({{ avg }})

مطالعه اثربخشی مدل ردمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی و افزایش اعتماد به نفس در مردان 20 تا 30 سال دارای لکنت زبان

استاد راهنما : دکتر محمد احسان تقی زاده

استاد مشاور : دکتر معصومه امینی خو

نگارش : زهرا شیرخدایی

تابستان 1396

مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی  : هدف از مطالعه حاضر مطالعه اثربخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی و افزایش اعتماد به نفس در مردان 20 تا 30 سال دارای لکنت زبان بود.

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد 30-20 ساله دارای لکنت زبان (حدود 1000 نفر) مراجعه کننده به کلینیک توانمندسازی ذهن در سال 95 بود که تعداد 30 نفر از آنان به عنوان  نمونه ی پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به تصادف 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.

مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی

ابزار اندازه گیری، تست اعتماد به نفس و ترس از ارتباط کلامی تقی زاده (1395) بود که آزمودنی ها قبل و بعد از انجام مداخله شبیه ذهنی (12 جلسه) تکمیل نمودند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که مدل درمانی توانمندسازی ذهن موجب کاهش معنی دار ترس از ارتباط کلامی و افزایش معنی دار اعتماد به نفس در گروه تحت آزمایش شد.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : مدل شبیه سازی ذهنی ترس از ارتباط کلامی اعتماد به نفس درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده توانمند سازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام