جو درمانی

مدیر تیر ۰۰ ({{ avg }})

به عقیده راجرز، فرایند درمان به اندازه جو عاطفی ای که درمان در آن صورت می گیرد، اهمیت ندارد. او معتقد است خیلی اهمیت دارد که درمانگر جوی صمیمانه، حمایت کننده، و پذیرا فراهم کند. این کار محیط امنی را به وجود می آورد که درمانجویان می توانند با نقطه ضعفهایشان بدون احساس تهدید، روبه رو شوند. فقدان تهدید باید گرایشهای دفاعی درمانجویان را کاهش دهد و از این رو به آنها کمک کند تا خود را نشان دهند. درمانگران برای ایجاد این جو حمایت کننده باید سه شرط را تأمین کنند.

  1. اصالت . درمانگر باید با درمانجو روراست باشد و به طور صادقانه و خودانگیخته با او ارتباط برقرار کند. درمانگر نباید متظاهر یا دفاعی باشد.
  2. توجه مثبت نامشروط . درمانگر باید نشان دهد که درمانجو را به طور کامل و بدون قید و شرط به عنوان یک انسان، قبول دارد. درمانگر باید بدون قید و شرط به درمانجو اهمیت دهد. این بدان معنی نیست که درمانگر باید هر کاری که در مانجو می کند یا هر چیزی را که می گوید، تأیید کند. درمانگر می تواند رفتار خاصی را تایید نکند و در عین حال، برای درمانجو به عنوان یک انسان ارزش قائل باشد.
  3. همدلی . سرانجام اینکه، درمانگر باید به درمانجو همدلی نشان دهد. این بدان معنی است که درمانگر باید دنیای درمانجو را از نقطه نظر خود او درک کند.

 

فرایند درمان

در درمان درمانجو مدار، درمانجو و درمانگر به صورت دو فرد برابر با هم کار می کنند. درمانگر رهنمود کمی می دهد و در کمترین حد به تعبیر و توصیه می پردازد. عمدتا، درمانگر پسخوراند هایی می دهد که به درمانجویان کمک میکنند احساساتشان را سر و سامان دهند. مهمترین تکلیف درمانگر این است که سعی کند مثل یک آیینه انسانی اظهارات درمانجو را به او ُبرگرداند، اما آنها را روشنتر کند. درمانگران درمانجو مدار از طریق روشنتر کردن احساسات درمانجویان، امیدوارند که به آنها کمک کنند بینش کافی در مورد خودشان کسب کنند. مخصوصا آنها به درمانجویان کمک میکنند روابط میان فردی خودشان را بهتر درک کنند و با خود واقعی شان احساس آرامش بیشتر کنند.

برچسب ها : درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان لکنت لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

امیرحسین
مرداد ۰۰

سلام من 17 سالم لکنت زبان دارم تا چند ماه کم میشه دوباره تا چند ماه زیاد میشه و اصلا خوب نمیشه الان نمیدونم باید چیکار کنم که برای همیشه خوب بشم

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام