نقش آوایی در کنترل لکنت

مدیر بهمن ۹۹ ({{ avg }})

مدت ها تصور می شد که یک صفت مهم در بازسازی گفتار ، تغییر در آوایی است. فرضیه Wingate’s ModifiedVocalisation(MVH ، 1969 ، 1970) در ابتدا پیشنهاد كرد كه لكنت از طریق تغییر كلی تلفن ، كاهش می یابد ، اما بعداً تركیبی از افزایش مدت زمان آوایی ، تعدیل كنتراست های استرس ، افزایش حجم ، تابع بودن حرکات مفصلی صامت و كاهش سرعت گفتار را مشخص كرد. (وینگیت ، 1976). بعداً ، اینگام و همکاران (1983) توانایی های شرکت کنندگان در دستکاری مدت زمان فواصل آوایی (PI) را بررسی کرد ، جایی که PI به عنوان مدت زمان ارتعاش برابر صوتی (آوایی) تعریف شده است. از نتایج این تحقیق ، آنها فرض کردند که کاهش لکنت با تغییر ساختار گفتار ممکن است ناشی از تغییر در توزیع PI باشد.

تلاش برای عملیاتی کردن بازسازی گفتار باعث طولانی شدن یک برنامه تحقیقاتی بیشتر آزمایشگاهی و درمانی توسط اینگهام و همکارانش در بخشی از تغییرات آوایی در کنترل لکنت شد. این تحقیق در بررسی اثرات لکنت زبان در کاهش PI های کوتاه مدت حداقل 50٪ متمرکز شده است. در نتیجه اصلاحات جدید حاصل از درمان (MPI) فاصله های تلفنی(اینگام و همکاران ، 2001 ، 2015) ، محدوده PI کوتاه برای هر شرکت کننده ، 20٪ پایین اندازه گیری PI آنها ، همانطور که در نمونه های سخنرانی قبل از ضبط ثبت شده است ، فردی است. در طول درمان ، شرکت کنندگان با کاهش بازخورد زیستی ، در نتیجه کاهش لکنت ، PI های کوتاه را در محدوده فردی خود کاهش می دهند.

با این حال ، تحقیقات کمی در مورد نقش PI های کوتاه در کاهش لکنت که با تغییر ساختار گفتار اتفاق می افتد ، انجام شده است (نگاه کنید به دیویدو وهمکاران، 2009؛ اینگام وهمکاران.، 2015؛ پکمن، اونسلو، و ون دورن، 1994 ) هنگام ارزیابی یافته های این مطالعات ، در نظر گرفتن روش بازسازی گفتار به کار رفته ، سطح کاهش لکنت زبان به دست آمده و نقش میزان بیان (AR) به عنوان یک متغیر مخدوش کننده بالقوه در PI ها (به عنوان اندازه گیری مدت زمان) مهم است. امکان پذیر است که کاهش AR به تنهایی ممکن است به کاهش فرکانس PI کوتاه کمک کند.

در آزمایش های تک موضوعی ، پکمن و همکاران. (1994) توزیع PI (علاوه بر سایر متغیرهای تولید گفتار) را در گفتار خود به خود سه مرد بالغ که لکنت زبان داشتند (18 تا 32 سال) بررسی کرد. شرکت کنندگان الگوی گفتار را با سرعت کم فرا گرفتند و سپس به آنها دستور داده شد که از هر الگوی الگوی گفتاری که احساس می کنند لازم است بدون لکنت صحبت کنند استفاده کنند. در این شرایط ، فرکانس لکنت به 0.0٪ هجاهای لکنت زبان (٪ SS) (شرکت کننده 1) ، 3.6٪ SS (شرکت کننده 2) و 0.2٪ SS (شرکت کننده 3) کاهش می یابد. برای شرکت کنندگان 1 و 2 ، میزان بیان تغییر نکرد و توزیع PI کوتاه (<200 میلی ثانیه) نیز برای شرکت کننده 1 تغییر نکرد. با این حال ، برای شرکت کنندگان 2 و 3 ، درصد PI کوتاه (<200 میلی ثانیه) کاهش یافته است ، به عنوان AR را برای شرکت کننده انجام داد ممکن است برای کاهش لکنت لازم نباشد.

برچسب ها :

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام