Valideynə öyrədilən tekniklər aşağıdakılardan ibarətdir:

կառավարիչ May 21 ({{ avg }})

1- Rahat, mülayim və sağlam şəkildə danışsınlar. (Zehn təvanməndsazi mərkəzinin müalicə və öyrətim yöntəmi)
2- uşağın söhbəti bitdiyi zaman ona cavab vermədəb əvvəl 2 vəya 3 saniyə hiss etsinlər.
3- Dediyi şey haqqında  fikir bildirsinlər necə dediyi haqqında deyil.
4- Uşaqdan sual soruşsunlar. Hər növbədə ondan bir sual soruşsunlar və ona cavab verməyi üçün lazım olan fürsəti versinlər.
5- Hər zaman ailə onu təşviq etsinlər ki sözünə və danışığına və sağlamlığına diqqət yetirsin.  Birisi danışdığı zaman onun bitirməsini gözləməli və sonra öz növbəsində danışmağa başlasın.  Yaş olaraq daha böyük olan şəxslər haqqında müalicə edən bir başa çalışır və onlara öyrədir ki necə öz streslərini azaltsınlar və daha rahat və sakin yolla danışsınlar və sözləri müalicə yolu ilə bəyan etsinlər. Əlbəttə hər uşaqda xüsusiyətlərinə bağlı olaraq, müalicə yolu fərqlidir.

  • Ağıllılıq:  Ağıl geriliyinə sahib insanlar tam sağalmırlar
  • Alıştırmaların əncamı
  • Gecə gündüz şəkildə tekniklərin rəayəti
  • Öz psixolojik və beyin istedadlarına inanc
  • Zehinsəl gücləndirmə mərkəzinə və öyrətim işçilərinə və müalicəyə inanc
  • Sosyal medyada mənfi və pozucu çevrələrin təsirində qalmamaq

Doktor Məhəmməd Ehsan Təqizadə

 

Պիտակները :

Մեկնաբանության ձև

Bizimlə əlaqə saxlayın

mütəxəssislərimizlə Aşağıdakı yollarla əlaqə saxlayın

Ünvan

Tehran ,Afrika Street, Mirdamaddan yuxarıda, Anahita xiyabanının köşesi,Anahita həkimlər binası,Lövhə 182, mərtəbə 4 , 14 bölmə

MindeCenter mesaj göndərinIN FORMASI