02188677071 |   09120576846  
ردیف قانون
1 امکان رزرو نوبت در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه میباشد
2 پس از رزرو نوبت کارشناسان مجموعه جهت قطعی شدن نوبت با شما تماس خواهند گرفت .
3 پس از رزرو نوبت پیامک ثبت نوبت حاوی شماره پیگیری برای شما ارسال میگردد و در صورت نیاز میتوانید از طریق شماره پیگیری نوبت رزرو شده را کنسل نمائید .