مقیاس رفتار اجتماعی کودکان

۱۳۹۷/۱/۲۲

 

مقیاس رفتار اجتماعی کودکان

 

تهیه کننده:

دکتر محمد احسان تقی زاده

ربابه محمدی

 

سال انتشار:1396

 

 

مقدمه

مقیاس رفتار اجتماعی کودکان  : شاید بتوان گفت هیچ اختلالی در میان اختلالهای دوران کودکی به اندازه اختلال سلوک بر سایر انسانها و محیط اطراف بر کودک تاثیر نمی گذارد. مدارس ،والدین ،همسالان و دستگاههای قضایی معمولا مقرر میسازند که کدام دسته از رفتارهای برون ریخته در زمره اعمال ناپسندیده قرار گیرند .

برآوردهای اخیر نشان می دهد که اختلال سلوک نسبتأ شایع و نرخ سیوع آن برابر 9/5 درصد است (ناک و همکاران،2006).

یک بازنگری روی بررسی های همه گیر شناختی حکایت از آن دارد که نرخ شیوع بین 4 تا 6 درصد برای پسران و ½ تا 9 درصد برای دختران است (لوئبر و همکاران،2000).

مقیاس رفتار اجتماعی کودکان

روز به روز شواهد بیشتری در تایید این وجه تمایز پدیدار میشود (مافت،2007). نمونه آغازینی که مافت و همکارانش بر اساس آن دو سنخ را شناسایی کرده بودند ، برگرفته از 1000شرکت کننده در شهر دانیدین واقع در نیوزیلند بود که بین 3 تا 32 سالگی با فواصل 2 یا 3 ساله مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته بودند.

در پسران و دخترانی که به سنخ مستمر در پهنه زندگی مبتلا بودند ، شروع رفتار جامعه ستیز زودتر بود و در دوران نوجوانی و بزرگسالی ادامه می یافت . آن ها در دوران کودکی ،چندین مشکل دیگر نظیر کم آموزی ، کاستی عصب- روان شناختی ADHD همایند  را نشان می دادند (مافت و کسپی،2001) 

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن