پروفسور افروز

۱۳۹۶/۹/۲۶

استاد ممتاز دانشگاه تهران و رییس (اسبق) و عضو سازمان نظام روانشناسی

سلام ما باید منتظر می‌بودیم یک آمریکایی بیاد این کار بزرگ (درمان لکنت زبان) را انجام بده‌؛ ما باید بزرگداشت برای دکتر تقی زاده برگزار کنیم

برچسب ها: