مقیاس تفکر مثبت

مدیر فروردین ۹۷ ({{ avg }})


 

مقیاس تفکر مثبت


تهیه کننده:

دکتر محمد احسان تقی زاده

ماهرخ بدخشان


سال انتشار:1396

 

مقدمه
مقیاس تفکر مثبت : در رویکرد شناختی،فرض بر این است که رفتار انسان تحت تاثیر نحوه ی تفکر اوست.هر فرد ترجیحاتی دربرخوردبا امور پیرامون خود دارد.شیوه های متفاوت افراد درپردازش اطلاعات مربوط به نوع تفکرآن هاست.

در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی، سازنده نوع و کیفیت زندگی اوست.افکار مثبت،سازنده،انگیزه و انرژی بخش هستند وافکارمنفی بازدارنده ومخرب هستندو وقتی به ذهن راه یابند،تعمیم می یابند.

مقیاس تفکر مثبت

تفکر مثبت به معنی اجتناب یا نادیده گرفتن مشکلات یا کمبود ها نیست بلکه به معنی نزدیک شدن به چالش های زندگی با یک چشم انداز مثبت است.
((سلیگمن)) (2000) به این موضوع از طریق مفهوم سبک اسنادی پرداخته است.همچنین ((شییر))و ((کاور))(1985) به مفهوم خوش بینی و ((اشنایدر))(2002)به مفوم امید پرداخته اند.تفکر مثبت به عنوان متغیری مؤثر بر سلامت روانی و جسمی، یادگیری و عملکرد مورد بررسی قرارگرفته است.

سنجش تفکر مثبت

این پرسشنامه برای سنجش تفکر مثبت طراحی شده است.تفکر مثبت به معنی پردازش اطلاعات،با رویکردی مثبت است که شامل پردازش اطلاعات مربوط به گذشته ،آینده وحال،در مورد دیگران،خود و دنیا وهر رویدادی اعم از شکست یا دیدگاه های مخالف است.

ویژگی های روان سنجی

میزان آلفای کرونباخ در تعداد 24 سوال پرسشنامه، بانمونه ی 60 نفر از کارکنان و مراجعه کنندگان وزارت فرهنگ و ارشاد تهران،برابر با 89/0 است.
 

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : درمان لکنت زبان شیوه های درمان لکنت درمان قطعی لکنت زبان مرکز توانمند سازی ذه دکتر تقی زاده شبیه‌سازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام