راهنمای مقیاس نشخوار ذهنی

۱۳۹۷/۱/۲۰

 

راهنمای مقیاس نشخوار ذهنی

 

تهیه کننده :

دکتر محمد احسان تقی زاده

آذین نوین

 

 

سال انتشار:1396

 

 

 

مقدمه

راهنمای مقیاس نشخوار ذهنی : نشخوار ذهنی در روانشناسی به عنوان تمرکز اجبار گونه توجه یک فرد،بر علایم و علل یک پریشانی و توجه به دلایل آن و نتایجش،به جای تمرکز بر راه های حل آن تعریف شده است .

نشخوار ذهنی مشابه نگرانی است ،با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر احساسات بد و تجارب گذشته تمرکز دارد ،در حالی که توجه نگرانی بر امکانات بالقوه وقوع حوادث بد در آینده است .

هم نشخوار فکری و هم نگرانی ،مرتبط با اضطراب و سایر وضعیت های منفی هیجانی هستند . نشخوار فکری به طور گسترده ای به عنوان یک عامل آسیب پذیری شناختی و به عنوان زمینه ای بر افسردگی مورد پژوهش قرار گرفته است. با این حال ،معنی نشخوار فکری در نظر تئوریای مختلف به معانی متفاوتی تعریف شده و معیارهای در نظر گرفته شدهبرای آن یکسان سازی شده نیست.

راهنمای مقیاس نشخوار ذهنی

دیدگاه فراشناختی اختلالات هیجانی ، نشخوار فکری را یکی از مولفه های اصلی در شروع و تداوم افسردگی میداند . این افکار منفعلانه بوده، جنبه تکراری دارند و بر علایم و نتایج علایم متمرکزند و مانع حل مساله سازگارانه شده و به افزایش افکار منفی منتهی میشوند (دیویس و نالن هاکسما،2000) .

((مارتین)) و ((تسر)) (1999)نشخوار فکری را به عنوان وقوع افکار مزاحم ، آگاهانه و نفرت انگیز، تعریف کرده اند . ((ولز))و ((متیوس)) (1996) بیان  می کنند که افراد آسیب پذیر هیجانی درباره نشخوار فکری باورهایی دارند که در گرایش آن ها به سمت انتخاب و درگیر شدن در نشخوار فکری مهم است .

نشخوار بیانی

نشخوار فکری ممکن است منابع مورد نیاز برای راهبردهای مقابله و ارزیابی سازگار را مورد توجه قرار ندهد و به پردازش های سازگارانه سطوح پایین منجر شود (ولز و پاپا جورجیو ،1995).نشخوار بیانی شامل پاسخ به عواقب و احساسات مرتبط با شکست می شود. نشخوار بیانی در افرادی که بدبین و عصبی هستند و کسانی که سبک های اسنادی منفی دارند شایع تر است.

نشخوار فعالانه متشکل از فرآیندهای فکری وظیفه گرا است و بر اصلاح اشتباهات متمرکز است .

نشخوار ذهنی نامربوط هدف آن منحرف کردن ذهن فرد از شکست ها با بکارگیری حوادث و افراد نامرتبط با ناکامی های فرد است.

این پرسشنامه برای سنجش نشخوار ذهنی طراحی شده و شاخص های نشخوار ذهنی را مطرح کرده است .

 

برای استفاده از این مقیاس به آدرس سایت موسسه آزمون‌یار پویا مراجعه کنید.

www.azmonyar.com

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان لکنت زبان شیوه های درمان لکنت شبیه‌سازی ذهن دکتر تقی زاده مرکز توانمند سازی ذه درمان قطعی لکنت زبان