جناب آقای وحید عباسی در مرکز توانمند سازی ذهن

۱۳۹۷/۱/۱۸

دکتر محمد احسان تقی زاده : باور کنید، میشود از لکنت گذر کرد و به آواز خواندن ،آن هم به این زیبایی رسید...

هنرمندی یکی از درمان شدگان لکنت جناب آقای وحید عباسی در مرکز توانمند سازی ذهن.

 

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان لکنت زبان درمان لکنت زبان درمان لکنت زبان ناگهانی در بزرگسالان دانلود فیلم درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان در بزرگسالان دکتر تقی زاده لکنت زبان دانلود فیلم آموزش لکنت زبان لکنت