جناب آقای وحید عباسی در مرکز توانمند سازی ذهن

۱۳۹۷/۱/۱۸

دکتر محمد احسان تقی زاده : باور کنید، میشود از لکنت گذر کرد و به آواز خواندن ،آن هم به این زیبایی رسید...

هنرمندی یکی از درمان شدگان لکنت جناب آقای وحید عباسی در مرکز توانمند سازی ذهن.

 

برچسب ها: دانلود فیلم آموزش لکنت زبان دکتر تقی زاده لکنت زبان دانلود فیلم درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان در بزرگسالان درمان لکنت زبان ناگهانی در بزرگسالان درمان لکنت زبان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان لکنت

دیدگاه
دیدگاه شما :