درمان لکنت زبان جناب آقای محمدی نیلاوره در مرکز توانمندسازی ذهن

۱۳۹۷/۱/۱۵

 آواز کُردی توسط یکی از درمان‌جویان در مرکز توانمندسازی لکنت زبان

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: لکنت زبان درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان مرکز توانمند سازی ذه دکتر تقی زاده شبیه‌سازی ذهن