زندگی خود را بسازیم


گوشه‌ای از سخنان گران‌قدر دکتر محمد تقی‌زاده در جلسات درمان‌گروهی کلینیک توانمندسازی ذهن