به امید جهانی عاری از لکنت


تبریک به سرکار آقای کسری ثلاثه که به درمان رسیدند.

با آرزوی سلامت و تندرسی برای ایشان

تبریک به آقایان پویا مکاریان، محمد حاجی‌وند، مجتبی شجاعی‌صفا که به درمان رسیدند.

با آرزوی سلامت و تندرسی برای این عزیزان