جناب آقای جهانگیری در مرکز توانمندسازی ذهن - قبل از درمان لکنت زبان

۱۳۹۶/۱۲/۱۴

 جناب آقای جهانگیری در مرکز توانمندسازی ذهن - قبل از درمان لکنت زبان

 

برچسب ها: درمان لکنت دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان مرکز توانمند سازی ذه درمان لکنت زبان آقای