فوتبال هوشمند

مدیر اسفند ۹۶ ({{ avg }})

فوتبال هوشمند Smart football

مقدمه: فوتبال ورزشی زیبا،جذاب و پرطرفدار است که مبتنی برکار های گروهی و انفرادی بوده و هماهنگی بازیکنان در این رشته حرف اول را می زند تکنیکها و تاکتیک های فراوانی در فوتبال و جود دارد که اجرای منسجم و هماهنگ همه برنامه ها طبق برنامه های سرمربی کار نسبتا دشواری است.

سخت ترین کار یک مربی انتقال تفکرات خود به بازیکنان است که نیاز به زمانی طولانی و تمرینات فراوان دارد که پس از آن باز هم تفکرات مربی به طور کامل اجرا نمی شود و با زیکنان نیاز به هدایت از کنار زمین داشته تا در شرایط مختلف طبق دستورات مربی انجام وظیفه کنند.

مربیان در حال حاضر برای آموزش یک تفکر تمریناتی نزدیک به شرایط بازی طراحی کرده و با تکرار چند حالت از شرایط اجرای آن برنامه را یاد بگیرند.سوال اینجاست چند درصد احتمال دارد تمامی چیدمان در بازی مانند چیدمان شما در تمرین ایجاد شود؟اگر این حالت در بازی اتفاق نیفتاد چه باید کرد؟آیا با این روش بازیکنان به چنین شرایطی شرطی نمی شوند ؟ آیا این روش بازیکنان را محدود و سلب خلاقیت نمی کند؟

روش شناسی:

هوشمند ساز ی بازیکنان فوتبال با روشهای تمرینی جدید و ابداعی بر گرفته از سیستمهای هوش مصنوعی در کامپیوتر: خلاقیت در فوتبال رو به افول است و خود فیفا هم به آن اقرار کرده است و از طرفی مربیگری خلاقانه را سبکی جدید از مربی گری نوین میداند که بر اساس آن گره های بازی با استفاده از خلاقیت بر طرف می گردد و این خلاقیت بارها و بارها در تمرینات مورد استفاده و تمرین قرار میگیرد.

به جای استفاده از داده های خطی وبرداری که بر اساس آن تمام جزئیات و روشها برای بازیکن کاملا تعریف و دیکته می گردد(سلب خلاقیت)میتوانیم از نوع جدید و متفاوتی از تمرینات استفاده کنیم که این تمرینات با استفاده از زبان ذهن(mind language (بوده که زبانی شبیه به زبانهای برنامه نویسی هوش مصنوعی در کامپیوتر می باشد و تاثیر مستقیم و شگفت آوری در مدت زمان کوتاه بر روی ناخود آگاه ذهن بازیکنان گذارده و از این رو بازیکنان میتوانند بصورت ناخود آگاه و پایدار برنامه های مد نظر مربی را در شرایط بازی به اجرا در آورند.

در حقیقت مربی مانند یک برنامه نویس برای سیستمهای فکری خود برنامه نویسی میکند و این برنامه را در تمرینات بر روی ذهن بازیکنان  install میکند(نصب میکند).هدف از این تمرینات تکرار نبوده این تمرینات شبیه بازی های فکری بوده و هدف این تمرینات حل هوشمندانه معما های بازی است و مربی برای هر برنامه خود باید یک بازی فکری و معما طرح کند تا بازیکنان با فکر خود معما را حل کرده و به جواب برسند. جواب این معما همان نتیجه و کاری است که مربی میخواهد در بازی انجام گیرد.

یافته ها:

الف:فشار بدنی این تمرینات بسیار پائین بوده که با توجه به فشردگی مسابقات فوتبال امروزه بویژه بر روی جسم بازیکنان.در این نوع از تمرینات بیشترین فشار بر روی ذهن ایشان می باشد که همین امر باعث رشد و توسعه ذهن و عملکرد مغزی او می گردد که همین امر باعث افزایش بازیکنانی با هوش فوتبالی بالا تر می گردد.

ب:با استفاده از این نوع از تمرینات به جای استفاده محض از جسم بازیکنان میتوان ازذهن و مغز او به نحو موثر استفاده کرد و خستگی جسم را به تعویق انداخت و مراحل تصمیم گیری را در جریان بازی برای بازیکن آسانتر ساخت.قطعا بازیکنان حرفه ای از لحاظ ضریب هوشی افرادی معمولی نیستند پس چرا از این ضریب هوشی در راستای بهبود عملکرد حرفه ای تیمی در بازی استفاده نکنیم.

پ:وقتی استفاده از خلاقیت و تصمیم گیری سریع را در بازیکنان نهادینه کردیم در نتیجه پیش بینی و پیش گیری از اجرای تاکتیک های تیم خودی برای تیم و مربی حریف بسیار دشوار می گردد.

ت:وقتی از جسم و ذهن بازیکنان تواما با یکدیگر و در راستای بهبود عملکرد بازیکنان استفاده گردد(تمرین و مسابقه)بدین ترتیب از تمامی ظرفیت های موجود یک فرد و کلیه بازیکنان تواما با هم استفاده کرده ایم, بنابراین تمامی بازیکنان با توجه به تناسب ظرفیت های موجود خود در عملکرد تیمی نقش آفرینی می کندد و این یعنی حد اکثر بهره وری و ایجاد روح تیمی و اتحاد بیشتر در تیم که همواره باید به دنبال آن باشیم.

ث: با ارائه و اجرای این نوع جدید از تمرینات اتکای بیش از حد به یک فرد در کار تیمی کمرنگ تر می شود و در صورت نبودن این بازیکنان می توان به راحتی از بازیکنان جانشین بر اساس روش و کار گروهی و تیمی استفاده کرد

این روش بسیار مدرن بوده که با در اختیار قرار دادن آن در دست مربیان مختلف نتایج متفاوتی را ایجاد خواهد کرد که در اینجا نقش خلاقیت مربی بسیار تعیین کننده است. این مربی است که شیوه اجرای خود و روش های انجام گرفته توسط ایشان کیفیت استفاده از خلاقیت را به بازیکنان آموزش می دهد.

این روش نسخه ای خاص برای درمان نیست بلکه علمی است که مربیان با توجه به برداشت و توانمندی های خویش و در نهایت خلاقیت خود آن را مورد استفاده قرار می دهند بنابر این مربی محدود نبوده و مثل بازیکنان درون زمین از ذهن خود کاملا آزادانه و بر اساس اصول و سبک مربی گری خود استفاده می کند چون این سبک مربیگری می تواند بازیکنان را خلاقانه پیش ببرد.

نسل جوان و علاقه مند به فرایند های تکنولوژیکی که نسلی با طراوت و نوگراست و از طرفی علاقه مند به فضایی دموکراتیک و آزاد می باشد و می تواند ارتباطی معنی دار و پایدار با این نوع سبک مربیگری خلاقانه برقرار سازد و را بطه ای برنده برنده با این داشته باشد.بدین ترتیب سیر پیشرفت و علاقه مندی و با انگیزه بودن همواره قابل رؤیت خواهد بوده.

بازیکن هوشمند بازیکنی است که مسیر را فرا گرفته اما روش را خود خلاقانه به اجرا در می آورد تا به هدف مورد نظر دست یابد.بنابراین بازیکن مسیر را به خوبی آموخته و خود به صورت خلاقانه در آن مسیر حرکت می کند.در این صورت این تیپ بازیکنان نیاز به هدایت و راهنمایی های مکرر و زیاد و حتی استرس زا از کنار زمبن به گونه حا حاضر ندارند.

نتیجه گیری:

با توجه به فشردگی مسابقات و زمانهای کوتاهی که مربی در اختیار دارد برای ایجاد تغییرات و برطرف سازی نقاط ضعف با این روش نوین مربی می تواند با طراحی چند تمرین نسبت به نقاط ضعف، تغییرات سریع و دلخواه خودرا در تیم ایجاد کند و نتیجه کار خود را به سرعت مشاهده کند.

این تمرینات جدید با تاثیر مستقیم خود بر ضمیر ناخودآگاه بازیکنان برنامه های مد نظر مربی را در ذهن بازیکنان نهادینه و پایدار می کند و در طول مسابقه به خوبی و هوشمندانه توسط بازیکنان به اجرا در خواهد آمد و بازیکان باتوجه به تغیرات تیم حریف به صورت هوشمندانه و خلاق می توانند بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.این شیوه نوین به صورت تمرینات تاکتیکی بر روی کار گروهی و به صورت تمرینات فردی بر روی مهارتهای فردی و تکنیکی تاثیرات چشم گیری دارد و می تواند استاندارد تازه ای در فوتبال جهان ایجاد کند.

این پروژه در بخش انفرادی بر روی یکی از بازیکنان تیم امید فولاد انجام شد و پس از ۳۰ دقیقه تمرین با روش فوتبال هوشمند با استفاده از تمرینات هوشمند این بازیکن توانست ضربات ایستگاهی به روش کریس رونالدورا به خوبی و به سرعت فرا بگیرد و در شرایط بازی این ضربات را بزند و برای تست ماندگاری پس از ۳ ماه دوباره تست ضربات گرفته شد که مهارت بازیکن پس از گذشت این مدت بیشتر شده بود.

آموزش ضربات کریس رونالدو با روش تمرینات هوشمند بر روی یک کودک ۱۰ساله نیز انجام شد و این کودک هم پس از ۳۰ دقیقه توانست ضربات کریس رونالدو را به خوبی فرا بگیرد و اجرا کند و در شرایط بازی نیز این ضربات را بزند. زدن ضربات ایستگاهی با داخل پا از روی دیوار دفاعی با ارتفاع ۳ متر در باشگاه سایپا در رده جوانان بر روی ۵ بازیکن که به صورت رندم انتخاب شدند انجام شد قبل از انجام تمرینات هیچ کدام نمی توانستند توپ را وارد در وازه کنند و لی پس از ۳۰ دقیقه تمرینات هوشمند توانستند توپ را از دیوار دفاعی با ارتفاع ۳ متر عبور داده و به گل تبدیل کنند.

در کار بعدی ما توانستیم فوتبال هوشمند را با استفاده از تمرینات هوشمند در رده نوجوانان ملی حفاری پس از ۲۰ جلسه پیاده کنیم این با زیکنان بدون انجام و تمرین شیوه های حمله و سیستم های بازی کار های ترکیبی زیبا را به صورت هوشمندانه و خلاق اجرا کنند همدیگر را به خوبی در بازی پیدا کنند حرکات بدون توپ را به خوبی و در بالا ترین سطح فوتبال انجام دهند و به صورت هوشمند و بدون دخالت مربی شکل های مختلف دفاع و حمله را متناسب با شرایط بازی به زیبایی هرچه تمام تر اجرا کنند و در کارهای تکنیکی هم پیشرفت چشم گیر داشته و تصمیمانی مانند بازیکنان حرفه ای در بازی بگیرند و یک بازی بسیار هوشمندانه زیبا و خلاق را در بالاترین سطح فوتبال فقط با ۲۰ جلسه تمرین به نمایش بگزارند.

 

برچسب ها : فوتبال هوشمند رونالدو مسی فوتبال شبیه سازی ذهن آموزش فوتبال با شبیه سازی ذهن فوتبال چیست مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام