سبب شناسی لکنت از نظر سایر متخصصان دنیا

مدیر دی ۹۹ ({{ avg }})

علت ابتلا به لکنت برخلاف بیشتر اشکالات گفتاری هنوز ناشناخته است. برخی از مؤلفان لکنت زبان را به مشکلات شخصیتی نسبت می دهند، گروهی آن را ناشی از مشکلات پزشکی می دانند و برخی دیگر نیز این اختلال را در چهارچوب مشکلات ارتباطی قرار می دهند. اسمایلی پلانتون معتقد است که عوامل روانی سبب بروز لکنت می شوند؛ بدین ترتیب که ترس باعث می شود قشر مغز نتواند کنترل خود را بر اندام های گفتاری اعمال کند و لکنت زبان که ریشه در مسائل و مشکلات عاطفی دارد، به صورت نشانه های فیزیکی اختلالات زبانی تظاهر می کند.

امیل فروشلز می گوید: تجربیات من در مورد شانزده هزار فرد لکنتی نشان می دهد که شروع گیرهای گفتاری تنها با تکرار هجاها در کلمات کوتاه مشخص می شود. گیرهای گفتاری در بسیاری از کودکان بین ۴ تا ا۵ ساله ظاهر می شوند. این گیرها نشانه ای از ناهماهنگی میان کنترل گفتار و ناتوانی در بیان افکار و یافتن کلمات یا شکل های دستوری است که در شرایط مطلوب در طی چند هفته یا چند ماه ناپدید می شوند.

در تعدادی از کودکان این گیرها باقی می مانند و به صورت عادی در می آیند و عاملی می شوند برای توجه کودک به گفتارش، تلاش برای غلبه بر تکرارها با فشار مضاعف در عضلات گفتاری ظاهر می شود که بسیار زیان بار است. کودک شروع به فشار دادن لب ها و سفت کردن زبان و تارهای صوتی می کند. لکنت زبان به زمان بندی فرآیندهای گفتار ارتباط دارد و لکنت زبان به گروهی از رفتارها اطلاق می شود که عبارت اند از: تکرار مکرر یا کشیده شدن اصوات یا هجاها، تطويل های غیرارادی، اصوات زیاد، وقفه با صدا و بی صدا، کلمات گسیخته و ...

همچنین لکنت زبان ممکن است با حرکاتی در ناحیه دهان و اندام های گفتاری یا حتی در اعضای دیگر همراه باشد و غالبا مشاهده شده که این افراد حالتهای هیجانی مانند تنش کلی، تحریک پذیری، هیجانات منفی از قبیل ترس، شرم و خشم را از خود نشان می دهند. نین مجموعه ای از رفتارهای آموخته شده را نیز به عنوان لکنت زبان در نظر دارد. به عبارتی دیگر، این احتمال وجود دارد که کمال جویی و تقاضاهای افراطی والدین درباره گفتار کودک سبب ایجاد لکنت زبان باشد.

وتدل جانسون عقیده دارد که کودکان به علت واکنش انتفادار شنوندگان در برابر ناروانی گفتار بلبیعی شان، ۵چار لکنت زبان می شوند اسمیت و دیگران (۱۹۸۸) معتقدند که این اختلال به علت عوامل فیزیولوژیک و عوامل محیطی، یادگیری و عاطفی به وجود می آید. ابلاداستین (۱۹۷۹) عقیده دارد که لکنت زبان ریشه ارثی و محیطی دارد. (کرک و همکاران، ۱۹۷۷)

در روابط با علل لکنت زبان برخی معتقدند که لکنت به منزله یک روان آزردگی یا شکلی از واپس روی روان شناختی است و چون هر کسی می تواند یک یا چند نشانه واپس روی را در وهله ای از زندگی خود نشان دهد. از سوی دیگر کوشش هایی در جهت پی بردن به ریخت شخصیتی والدین کودکان لکنتی انجام شده است که در این زمینه مادران در طراز نخست قرار دارند و آنها را به عنوان مادرانی مضطرب، حمایت کننده های افراطی و انعطاف ناپذیر، فاقد گرمی عاطفی، ناایمنی و ناراضی و دارای بازخوردهای متضاد و متناقض توصیف کرده اند. به طور کلی علل لکنت زبان را با توجه به نظریات مختلف صاحب نظران می توان به صورت عوامل زیر خلاصه و دسته بندی کرد.

برچسب ها : درمان لکنت زبان لکنت

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام