لكنت زبان یک مقاومت منفی

مدیر آبان ۹۹ ({{ avg }})

نظریه معتدل تری نیز در سال ۱۹۵۶ توسط باربارا بیان شد. وی در کتاب نوشتارهای جامع در مورد لکنت مینویسد، لکنت کودک نوعا نتیجه یک تعارض بين كمال خواهی وی و محدودیت و سختگیری های والدین است. این تعارض باعث بروز لکنت به عنوان یک مقاومت منفی و اعتراض عليه محدودیت ها خواهد شد.

 

بررسی نظرات

در مقابل این نظریه ها، تئوری های دیگر نیز ارائه شده که مسائل روان زادی را در مقام علتی برای لکنت مردود می شمارند. کورلی (۱۹۸۵) مسائل روان زادی را در علت شناسی لکنت رد می کند هاریس و وال (۱۹۸۴) عقیده دارند که اختلالات هیجانی نمی تواند علت معتبری جهت لکنت باشد. در

سال ۱۹۸۳ پرکیس به ارزیابی نظریه های روان تحلیلی پرداخت؛ اما املاحظه نمود که ۹۰٪ از مراجعه کنندگان وی که دچار لکنت و مشکلات روانی بودند، على رغم بهبود در کیفیت خودپنداری شان همچنان گفتار ناروانی داشتند.

ون وایپر (۱۹۸۲) نظریه های روان تحلیلی را ارزیابی نمود اما موفق به یافتن تأییدی عمومی به سود این تئوریها نشد. پر کینس (۱۹۸۴) نظریه های روان زادی را علت قابل قبولی برای لکنت نمیداند. نتیجه ای که از این مجادله های صاحب نظران حاصل می شود حاکی از این است که الكنت به دلایل زیر نمی تواند به عنوان یک بیماری روانی و یا نوروز قلمداد

شود.

 

لکنت ریشه روانی دارد

شواهد عینی محکمی را نمی توانند ارائه دهند. در مقابل مخالفین این نظریه، دلایل متقن و محکمی را ارائه داده اند که تعدادی از آنها مطرح شد. لکنت به عنوان یک نوروز در طبقه بندی بیماری های روانی جایگاه خاصی ندارد. در آزمون های شخصیتی افراد لکنتی تفاوت قابل ملاحظه ای بین افراد الکن و غير الكن دیده نشده است. شواهدی که دال بر یک شخصیت خاص و با ویژگی های شخصیتی خاص در تمام افراد الكن باشد، وجود ندارد.

تأکید طرفداران این نظریه ها به علت بودن مسائل روانی برای لکنت، شاید از هم جواری مشکلات روانی بالکنت است. در حالی که نباید بر اساس هم جواری دو پدیده، حکم به علیت عاملی داد که خود معلول است. به عبارت دیگر تحقیقات نشان میدهد که لکنت است که مشکلات روانی را به دنبال خود دارد و نه معلول آن. البته با همه اینها نمی توان گفت که هیچ لکنتی ریشه روانی ندارد ولی نمی توان آن را تعمیم داد.

برچسب ها : درمان لکنت زبان لکنت لكنت زبان یک مقاومت منفی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام