مفهوم نورون های آیینه ای در شبیه سازی ذهن

مدیر آبان ۹۹ ({{ avg }})

مفهوم نورون های آیینه ای در شبیه سازی ذهن

اصطلاح نورون های آیینه ای راهی را نشان می دهند که در آن مغز رفتاری را که حیوان دیگری انجام می دهد رمزگردانی می کند و بدین وسیله انجام آن عمل را آسان می سازد. در گذشته، رابطه ی بین نظریه های سنتی یادگیری در روان شناسی و نظریه های نوروفیزیولوژی وجود نداشت؛ اما به تازگی یافته های نو در علوم عصب شناسی برای پدیده های یادگیری گاه پیچیده، مانند یادگیری مشاهده ای، مکانیسم های عصبی نسبتا سادهای کشف کرده اند که یکی از آنها نورون های آیینه ای است.

این نورون ها نشان می دهند که مغز چگونه فعالیتی را که ما انسانها مشاهده می کنیم در خود ثبت می نماید و انجام آن فعالیت را در همان لحظه یا در آینده آسان می سازد. نقش این نورونها آن است که در تعاملات اجتماعی، عمل فرد مشاهده کننده را با عمل فرد مورد مشاهده مطابقت می دهد و از این طریق به فرد مشاهده کننده کمک می کند تا از طریق همسو نمودن رفتار خود با رفتار فرد مورد مشاهده آن رفتار را بفهمد. تقی زاده، ۱۳۹۷)

پژوهشگران، با استفاده از فنون تصویر سازی کامپیوتری، به جای ثبت سلول واحد، نشان داده اند که انسان ها نیز دارای سیستم نورون های آیینه ای هستند. (منتی، شوبوتز و ون کرامون، ۲۰۰۲ مونت گومری، ایزنبرگ و هاکسبی ۲۰۰۷؛ ریزولاتی و همکاران، ۱۹۹۶، ریزولاتی، فوگاسی و گالیس، ۲۰۰۱)

برچسب ها : لکنت زبان درمان لکنت زبان نورون های آیینه ای

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام