بررسی اثربخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی در بیماران مبتلا به لکنت زبان

مدیر شهریور ۹۹ ({{ avg }})

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی اثربخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی در بیماران مبتلا به لکنت زبان

محمد احسان تقی زاده - دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران و مبدع روش درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان با استفاده از شبیه سازی ذهن

زهرا شیرخدایی - گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اکرم حسین زاده اصفهانی - روان شناس بالینی و عضو هیات علمی دانشگاه

 

چکیده مقاله:

ارتباط کلامی در لکنت می تواند دچار نقصان هایی باشد و ترس از ار تباط کلامی عارضه ای است که در افراد با اختلال لکنت زبان وجود دارد. شیوع لکنت زبان در جنس مذکر سه یا چهار برابر بیشتر از جنس مونث است. همچنین در بیشتر خانواده های ایرانی سرپرستی به عهده مرد می باشد و این عارضه می تواند تمامی اعضای خانواده را نیز درگیر و تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین لکنت زبان در بزرگسالان بویژه مردان از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی مدل درمانی شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی در مردان 20 تا 30 سال دارای لکنت زبان بود. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. تعداد 30 نفر از افراد 30-20 سال دارای لکنت زبان مراجعه کننده به کلینیک توانمندسازان ذهن در سال 95 با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به تصادف 15 نفر در هر دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.

ابزار اندازه گیری، تست ترس از ارتباط کلامی تقی زاده بود که آزمودنی ها قبل و بعد از درمان و انجام مداخله شبیه سازی ذهنی سوالات را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش آنالیز کوواریانس در نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدل درمانی شبیه سازی ذهن موجب کاهش معنی دار ترس از ارتباط کلامی در گروه تحت آزمایش شد.

برچسب ها : درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان تضمینی لکنت زبان لکنت لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام