درمان جناب آقای باقری در مرکز توانمندسازی ذهن

۱۳۹۶/۱۲/۸

درمان جناب آقای باقری در مرکز توانمندسازی ذهن توسط جناب آقای دکتر تقی زاده ، تحت دوره درمانی قرار گرفتند و بهبودی کامل حاصل شد.

 

 

برچسب ها: