تئوری تلفيق عصبی در لکنت زبان

مدیر تیر ۹۹ ({{ avg }})

 

نظریه عصب شناختی دیگری که در حوزه علت شناسی لکنت مطرح شده است تئوری تلفيق عصبی است. تلفیق سیستم عصبی چه در اجزا و چه در ترکیبات آن باز رشد «الصفحه جنین» و به دنبال تقسیم اولین سلول بعد از بارور شدن تخمک شروع می شود. اولین مرحله از تلفیق عصبی در مرحله «تعميم عصبی» که در حدود هفته سوم جنینی است اتفاق می افتد.

در این مرحله در صفحه عصبی اکتودرم، نورون های نارس و یاخته های گلیایی، (بافت پشتیبان) شروع به تمایز می کنند. در این مرحله است که نورونها برنامه های ژنتیکی را که شکل، اندازه و حساسیت آنها را نسبت به فشار و سایر عوامل تنظیم می کند، دریافت می کنند. دومین مرحله از تلفیق عصبی، انتقال نورون ها به محل هایی است که سرانجام در آنجا در داخل بافتهای عصبی توسعه خواهند یافت.

انتقال نورونها زمینه اتصالات سیناپسی را که اساس عملکرد سیستم اعصاب مرکزی است مهیا خواهد نمود. در طی میگریشن یا انتقال فرایند گسترش در نورونها اتفاق می افتد. دندریت ها به عنوان زائده های فیبری ایجاد می شوند که تشکیل سیناپس ها را خواهند داد و یا آکسونها برای انتقال پیام ها رشد خواهند کرد.

سومین و آخرین مرحله از تلفيق عصبی که بلافاصله بعد از انتقال عصبی رخ می دهد و تا سه سال اول بعد از تولد ادامه می یابد. سبب رشد اتصالات عملکردی سیناپس ها خواهد شد. در این زمان اتصالات ابتدایی غیرفعال تحلیل می روند. در سال های بعد نیز ابعاد دیگری از تلفیق عصبی رشد می کنند.

می توان گفت که زندگی ارگانیسم به صورت انتقال نقض یا تمایز به واسطه تلفیق عصبی بسته به محل، ترکیب و درجه آن انجام پذیر می شود. تمایز در آگاهی از رنگها، واکنش های حرکتی، حساسیت ها، پاسخ های هیجانی، آستانه درد و یک یک مسائل زندگی ما وابسته به عملکرد تلفیق سیستم عصبی ماست.

فقدان خفیفی از تلفیق عصبی در یک ناحیه عملکردی ویژه، منجر به گسیختن هماهنگی های عصبی می گردد و در صورتی که عوامل محیطی نامساعد نیز شدید باشد، این حالت به نهایت درجه خود می رسد. به تأخیر افتادن تلفیق عصبی نیز در کودکان منجر به مشکلاتی خواهد شد. نارسائی در عملکرد تلفيق عصبی ممکن است ضعف خاصی در سیستم عصبی باشد که با تجربیات تلخی در برطرف کردن چنین مشکلی همراه شود.

تعدادی از لکنتیها نیز ابتدا یک ضعف عمومی در سیستم تلفيق عصبی، دهان، حنجره و یا هر دو را دارا هستند. سعی و تلاش فرد در رفع گسیختگی های روانی ناشی از این حالت حنجره و دهان منجر به تشدید این نارسائیها در عملکرد تلفيق عصبی خواهد شد. تفاسیر حاصل از درمان شاید مؤید این مطلب باشند. به هر حال این تئوری هم نظری است که از طرف عده ای از صاحب نظران مطرح شده است.

برچسب ها : درمان لکنت درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت زبان لکنت

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام