درمان جناب آقای احمدوند در مرکز توانمندسازی ذهن

۱۳۹۶/۱۲/۸

درمان جناب آقای احمدوند در مرکز توانمندسازی ذهن توسط جناب آقای دکتر تقی زاده ، تحت دوره درمانی قرار گرفتند و بهبودی کامل حاصل شد.

 

 

برچسب ها: شبیه‌سازی ذهن دردی که درمان دارد مرکز توانمند سازی ذه درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت دکتر تقی زاده