پایان نامه مطالعه اثر بخشی مدل درمان شبیه سازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطاف پذیری شناختی

۱۳۹۶/۱۲/۷

خانم زهرا بهرامی ،دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه پ-ن واحد تهران
تحت عنوان[مطالعه اثر بخشی مدل درمان شبیه سازی ذهن بر کاهش استرس و افزایش انعطاف پذیری شناختی افراد دارای لکنت با دامنه سنی 20-40 ساله ]
به راهنمایی دکتر محمد احسان تقی زاده-بهمن ماه 96 '  با ارزشیابی عالی و نمره هجده از هجده
تمام فرضیه ها تایید شد✔

برچسب ها: