پایان نامه مطالعه اثر بخشی مدل درمان شبیه سازی ذهن بر تنظیم هیجانات و تفکر مثبت

۱۳۹۶/۱۲/۷

خانم نرگس صانعی،دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه گرگان
تحت عنوان[مطالعه اثر بخشی مدل درمان شبیه سازی ذهن بر تنظیم هیجانات و تفکر مثبت در افراد دارای لکنت با دامنه سنی  20-40 ساله ]
به راهنمایی دکتر محمد احسان تقی زاده-آذر ماه 96 '  با ارزشیابی عالی و نمره هفده و نیم از هجده
تمام فرضیه ها تایید شد✔

برچسب ها: