اختلال یادگیری

مدیر دی ۹۸ ({{ avg }})

بخش مربوط به اختلال های یادگیری شامل اختلال در خواندن، اختلال در ریاضیات، اختلال در بیان نوشتاری و اختلال یادگیری است که به گونه ای دیگر مشخص نشده است.

 

ویژگی های تشخیصی

اختلالهای یادگیری زمانی تشخیص داده می شوند که پیشرفت فرد در آزمون های استاندارد شده فردی برای خواندن، ریاضیات و بیان نوشتاری اساس پایین تر از سطح سنی، هوشی و تحصیلی مورد انتظار باشد. مشکلات یادگیری در پیشرفت تحصیلی یا فعالیتهای روزمره ای که مستلزم مهارتهای خواندن، ریاضیات و نوشتن است به میزان قابل ملاحظه ای اختلال ایجاد می کنند. با انواع روشهای مختلف آماری معنادار بودن هرگونه تفاوت یا ناهمخوانی را می توان تعیین کرد.

در تعریف فوق منظور از اساس، پایین تر عبارت از تفاوت بیش از ۲ انحراف معیار بین پیشرفت تحصیلی و هوشبهر است. البته گاهی تفاوت کمتر (یعنی بین ۱ تا ۲ انحراف معیار) بین پیشرفت تحصیلی و هوشبهر هم به کار برده می شود، به ویژه در مواردی که عملکرد فرد در آزمون هوشی با اختلال مربوطه در پردازش شناختی و یا یک اختلال روانی توام، بیماری جسمانی یا زمینه قومی یا فرهنگی فرد همخوانی داشته باشد. اگر یک نقيصة حسی وجود داشته باشد، مشکلات یادگیری باید علاوه بر آنهایی باشند که معمولا همراه با آن نقیصه دیده می شوند. اختلالهای یادگیری ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابند.

 

ویژگیها و اختلالهای توام

امکان دارد که اختلالهای یادگیری با روحیه ضعیف، عزت نفس پایین و کمبودهایی در مهارتهای اجتماعی همراه باشند. میزان ترک تحصیل کودکان یا نوجوانانی که اختلال یادگیری دارند تقریبا ۴۰ درصد گزارش شده است (و یا تقریبا 1.5 برابر میزان متوسط). بزرگسالانی که اختلال یادگیری دارند ممکن است در زمینه های استخدامی یا سازگاری اجتماعی با مشکلات جدی روبرو شوند.

در بسیاری (یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ درصد از افرادی که اختلال سلوک، اختلال لجبازی و نافرمانی، اختلال کاستی توجه بیش فعالی، اختلال افسردگی عمده یا اختلال افسردہ خویی دارند، در عین حال اختلال یادگیری هم دیده می شود. شواهدی در دست است که نشان می دهد تأخیرهای در رشد زبان ممکن است با اختلالهای یادگیری (به ویژه اختلال در خواندن) همراه شوند، هرچند احتمال دارد این تاخیرها آنچنان شدید نباشند که تشخیص جداگانه ای تحت عنوان اختلال ارتباطی را مطرح کنند.

همچنین اختلالهای یادگیری ممکن است با میزان بالایی از اختلال در هماهنگی حرکتی مربوط به رشد همراه باشند. امکان دارد در پردازش شناختی (مانند اختلالهایی در ادراک بینایی، فرایندهای زبانی، توجه یا حافظه و یا ترکیبی از آنها) نابهنجاریهای اساسی وجود داشته باشند که اغلب مقدم بر اختلالهای یادگیری و یا همراه با آنها هستند. آزمونهای استاندارد برای اندازه گیری این فرایندها به طور کلی در مقایسه با سایر آزمونهای روانی - تربیتی از اعتبار و روایی کمتری برخوردارند.

هر چند زمینه ارثی، آسیب زمان تولد و انواع گوناگون بیماریهای عصب شناختی و طبی ممکن است با گسترش اختلالهای یادگیری رابطه داشته باشند ولی وجود چنین شرایطی به طور هم نمی تواند اختلال یادگیری نهایی را پیش بینی کند و بسیاری از افراد دچار اسخن نوای یادگیری چنین سابقه ای ندارند. در هر حال اختلالهای یادگیری غالبا همراه با انواعی از بیماریهای جسمانی دیده می شوند (مانند مسمومیت با سرب، نشانگان جنين الكلی یا نانگان کروموزوم X شکسته).

 

ویژگی های خاص وابسته به فرهنگ

باید اطمینان حاصل شود که در شیوه های اندازه گیری هوش به زمینه قومی یا فرهنگی فرد به اندازه کافی توجه شده است. برای دستیابی به این هدف باید از آزمونهایی استفاده کرد که ویژگی های مربوط به فرد در نمونه هنجاریابی آن آزمون وجود داشته و یا از آزماینده ای کمک گرفته شود که با جنبه های مختلف زمینه قومی یا فرهنگی فرد آشنایی داشته باشد. برای تشخیص اختلال یادگیری همیشه اجرای آزمون فردی ضرورت دارد.

 

شیوع

برآورد های شیوع اختلالهای یادگیری با در نظر گرفتن میزان قطعیت و تعاریف به کار رفته از ۲ تا ۱۰ درصد است. تقریبا ۵ درصد از دانش آموزان مدارس عمومی آمریکا اختلال یادگیری دارند.

 

برچسب ها : مقاله اختلال یادگیری اختلال یادگیری به انگلیسی اختلال یادگیری ریاضی اختلال یادگیری خواندن آیا اختلال یادگیری درمان می شود تاریخچه اختلال یادگیری تشخیص اختلال یادگیری درمان اختلال یادگیری

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام