پایان نامه مطالعه اثر بخشی مدل درمان شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی

۱۳۹۶/۱۲/۷

 پایان نامه با مدل درمانی شبیه سازی ذهن در سال 1396 انجام شده است:
خانم زهرا شیرخدایی،دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران
تحت عنوان[مطالعه اثر بخشی مدل درمان شبیه سازی ذهن بر کاهش ترس از ارتباط کلامی و افزایش اعتماد به نفس مردان 20-30 ساله دارای لکنت]
به راهنمایی دکتر محمد احسان تقی زاده-تابستان 96 '  با ارزشیابی عالی و نمره هجده از هجده
تمام فرضیه ها تایید شد✔

برچسب ها: