اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر

مدیر دی ۹۸ ({{ avg }})

 

ویژگی های اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر

ویژگی اصلی این اختلال، یک الگو فراگیر از نگرشهای منفی و مقاومت منفعل نسبت به ضرورتهای عملکرد مناسب در موقعیت های اجتماعی و شغلی است که از جوانی آغاز می شود و در بسیاری از زمینه ها رخ می دهد. این الگو صرفا در طی دوره های افسردگی امعاء و الاهر نمی شود و به نحو بهتری با اختلال افسرده خویی تبیین نمی شود. این افراد از روی عادت نسبت به ضرورت کارکرد در سطحی که مورد انتظار دیگران است، آزرده خاطر می شوند.

هسناد امی ورزند و مقاومت می کنند. این ضدیت غالبا در موقعیتهای شغلی د پاره می شود ولی ممکن است در کارکرد اجتماعی نیز ظاهر شود. این مقاومت به شکل طفره رفتن، فراموشکاری، سرسختی و ناکارآمدی عمدی، بویژه در پاسخ به تکالیفی که از جانب افراد صاحب قدرت تعیین شده، نشان داده می شود.

این افراد با انجام ندان سهم خود در کارهایی که به آنان محول شده، کوششهای دیگران

برچسب ها :

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام