بی اختیاری ادرار بی ارتباط با بیماری جسمانی

مدیر آذر ۹۸ ({{ avg }})

بی اختیاری ادرار

ویژگی های تشخیصی

 

مهمترین مشخصه بی اختیاری ادرار، دفع مکرر ادرار طی روز یا شب در لباسها ا رختخواب است (ملاک الف). دفع ادرار اغلب غیرارادی و گهگاه نیز ممکن است ارادی باشد. برای مطرح کردن این تشخیص باید دفع ادرار دست کم دوبار در هفته و دست کم به مدت سه ماه رخ دهد و یا باعث ناراحتی یا اختلال بالینی قابل ملاحظه ای در زمینه عملکردهای اجتماعی، تحصیلی (یا شغلی) و سایر زمینه های مهم دیگر شود (ملاک ب).

 

فرد باید به سن مورد انتظار برای کنترل و خودداری (یعنی حداقل سن تقویمی ۵ سال و یا در مورد کودکانی که تأخير رشد دارند حداقل سن عقلی ۵ سال رسیده باشد (ملاک ج). ناخودداری ادرار منحصر ناشی از عوارض فیزیولوژیایی مستقیم مصرف داروها یا مواد (مانند داروهای مدر) نبوده یا از یک بیماری جسمانی (مانند مرض قند، اسپینابیفیدا و یک اختلال تشنجی) ناشی نشده باشد (ملاک د).

بی اختیاری ادرار

انواع فرعی

براساس موقعیتهایی که بی اختیاری ادرار در آن رخ می دهد، انواع فرعی یا انواع زیر را می توان ذکر کرد.

نوع صرفا شبانه:

شایعترین نوع بی اختیاری ادرار است و به عنوان بی اختیاری ادرار صرفا در جریان خواب شبانه تعریف می شود. زمان وقوع این رویداد به طور معمول در طی نخست شب است. گاهی هم طی مرحله خواب با حرکت سریع چشم (REM) رخ می دهد و کودک ممکن است تعریف کند که در حال دیدن رؤیایی شامل عمل ادرار کردن بوده است.

نوع صرف روزانه:

این نوع به عنوان بی اختیاری ادرار در طی ساعات روز تعریف می شود. بی اختیاری ادرار روزانه در دختران شایعتر از پسران بوده و پس از سن ۹ سالگی نادر است. افرادی را که بی اختیاری ادرار روزانه دارند می توان به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه با «ناخودداری فوری» که مشخصه بی اختیاری ادرار آنان نشانه های میل ناگهانی، و ناپایداری در برابر فشار در آزمایش مثانه سنجی است.

گروه دیگر با «تأخیر در تخلیه» که آگاهانه میل به ادرار کردن را به تأخیر می اندازند تا اینکه ناخودداری رخ می دهد، البته این تأخیر گاهی ناشی از اکراه در رفتن به دستشویی به دلیل اضطراب اجتماعی یا مشغول شدن به فعالیتهای تحصیلی با بازی است. در گروه اخیر نسبت بالایی از نشانه های رفتار ایذایی دیده می شود. رویداد ناخودداری ادرار بیشتر در اوایل بعداز ظهر در روزهای مدرسه رخ می دهد.

نوع شبانه و روزانه توام:

این نوع به عنوان ترکیب دو نوع فوق تعریف می شود.    

ویژگیها و اختلالهای توام

میزان اختلال توام با بی اختیاری ادرار تابعی از محدودیتهایی است که بر فعالیتهای اجتماعی کودک وارد می شود (مانند نداشتن شرایط لازم برای شرکت در اردوها) و یا تابعی است از اثر آن بر عزت نفس کودک، میزان عدم پذیرش اجتماعی از سوی همسالان و خشم، تنبیه یا عدم پذیرش از سوی سرپرستان. هر چند در بیشتر کودکانی که بی اختیاری ادرار دارند، اختلال روانی توام با آن دیده نمی شود ولی میزان شیوع نشانه های رفتاری در کودکانی که بی اختیاری ادرار دارند بیش از کودکان فاقد بی اختیاری ادرار است.

تأخیرهای در رشد، از جمله در گفتار، زبان، یادگیری، و تأخیرهای در مهارتهای حرکتی نیز در بخشی از کودکان دچار بی اختیاری ادرار وجود دارد. ممکن است همراه با بی اختیاری ادرار، اختلالهایی مانند بی اختیاری دفع، اختلال خوابگردی و اختلال وحشت خواب هم وجود داشته باشد. عفونتهای مجرای ادرار در کودکان دچار بی اختیاری ادرار - بویژه بی اختیاری روزانه - شایعتر از کودکانی است که خود را کنترل می کنند. و پس از درمان عفونت هم معمولا بی اختیاری ادرار ادامه می یابد.

 

برخی از عوامل زمینه ساز برای بی اختیاری ادرار مطرح شده اند که عبارتند از:

تأخیر یا سهل انگاری در آموزش آداب توالت، فشارهای روانی - اجتماعی، تأخیر در رشد ریتمهای شبانه روزی معمولی تولید ادرار که موجب فزون ادراری شبانه یا نابهنجاریهایی در حساسیت گیرنده های وازوپرسین ۳ مرکزی، و کاهش ظرفیت مثانه و واکنش پذیری افراطی آن می شود (نشانگان مثانه ناپایدار).

 

شیوع

شیوع بی اختیاری ادرار در کودکان ۵ ساله تقریبا ۵ تا ۱۰ درصد، در ۱۰ ساله ها حدود ۳ تا ۵ درصد، و در افراد ۱۵ ساله یا بزرگتر تقريبا 1 درصد است. دوره یا سیر دو نوع دوره برای بی اختیاری ادرار توصیف شده است: نوع «اولیه» که در آن خودداری یا کنترل ادراری قبلا به هیچ وجه برقرار نشده و نوع «ثانویه» که در آن اختلال پس از یک دوره خودداری یا کنترل ادراری ظاهر می شود.

به طور مشخص بی اختیاری ادرار اولیه در سن ۵ سالگی آغاز می شود و معمولترین سن برای شروع بی اختیاری ادرار ثانویه بین ۵ تا ۸ سالگی است ولی احتمال دارد در هر سنی رخ دهد. پس از ۵ سالگی میزان بهبود خودبخودی بین ۵ تا ۱۰ درصد در هر سال است. بیشتر کودکانی که این اختلال را دارند با رسیدن به نوجوانی کنترل ادرار را به دست می آورند ولی در حدود ۱ درصد موارد این اختلال تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند.

 

الگوی خانوادگی

در حدود ۷۵ درصد همه کودکانی که به بی اختیاری ادرار مبتلا هستند سابقه این اختلال در یکی از خویشاوندان بیولوژیکی درجه اول آنان یافت می شود. خطر بی اختیاری ادرار در فرزند والدی که خود سابقه بی اختیاری ادرار داشته، ۵ تا ۷ برابر بیشتر است. همگامی این اختلال در دوقلوهای یک تخمکی بیشتر از دوقلوهای دو تخمکی است. گرچه تحلیلهای ژنتیک ملکولی ارتباطهایی را با چند کروموزوم شناسایی کرده اند، ولی هیچ رابطه معناداری میان پیوند با یک فاصله کروموزومی و نوع بی اختیاری ادرار شناسایی نشده است.

 

تشخیص افتراقی

در موارد مثانه عصب زاد و یا یک بیماری جسمانی که باعث فزون ادراری یا احساس فوریت می شود (مانند دیابت شیرین درمان نشده یا دیابت بی مزه) و یا طی یک عفونت حاد مجرای ادرار، تشخیص بی اختیاری ادرار داده نمی شود. با وجود این تشخیص بی اختیاری ادرار در صورتی با چنین عارضه هایی هماهنگی دارد که بی اختیاری ادرار قبل از ظهور بیماری جسمانی به طور منظم وجود داشته و یا پس از شروع درمان مناسب پزشکی تداوم یابد.

 

ملاکهای تشخیصی ۳۰۷ / ۹ بی اختیاری ادرار

الف : ادرار مکرر در رختخواب یا لباسها (چه به صورت غیرارادی و یا عمدی).
ب : بی اختیاری ادرار زمانی از لحاظ بالینی قابل ملاحظه است که یا دو بار در هفته و برای حداقل سه ماه متوالی رخ دهد و یا در عملکردهای اجتماعی، تحصیلی (یا شغلی) یا سایر زمینه های مهم، ناراحتی و اختلال قابل ملاحظه بالینی ایجاد کند.
ج : سن تقویمی حداقل ۵ سال (و یا در سطح رشد معادل آن) باشد.
د: بی اختیاری ادرار منحصرا ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم یک ماده یا دارو ا(مانند داروی مدر) و یا از یک بیماری جسمانی (مانند بیماری قند، اسپینابیفیدا ویک اختلال تشنجی) نباشد.

نوع آن را مشخص کنید:
صرفا شبانه
صرفا روزانه
شبانه و روزانه توام

برچسب ها : درمان بی اختیاری ادرار با اسفند درمان خانگی بی اختیاری ادرار در زنان غذاهای مفید برای بی اختیاری ادرار درمان قطعی بی اختیاری ادرار داروهای کنترل بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادرار در خواب

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام