اختلال حرکت کلیشه ای چیست ؟

مدیر آبان ۹۸ ({{ avg }})

اختلال حرکت کلیشه ای

راه های تشخیص stereotypic movement disorder

 

مهمترین مشخصه اختلال حرکت کلیشه ای عبارت از رفتار حرکتی تکراری است که اغلب اجباری به نظر می رسد و کارایی ندارد (ملاک الف). این نوع رفتار حرکتی به طور قابل ملاحظه ای در فعالیتهای عادی تداخل کرده یا باعث آسیبهای بدنی می شود که شخص بر خود وارد می کند و این آسیبها به اندازه ای جدی است که نیاز به درمان پزشکی دارد و یا در صورتی که اقدامات پیشگیرانه انجام نشود ممکن است چنین صدمه هایی را موجب شود (ملاک ب).

 

اگر عقب ماندگی ذهنی وجود داشته باشد رفتار کلیشه ای یا خود تخریبی باید به اندازه ای شدید باشد که برای درمان آن اقدامی صورت گیرد (ملاک ج). این اختلال با یک وسواس عملی (به عنوان مثال در اختلال وسواس فکری - عملی)، یک تیک (برای مثال در اختلالهای تیک) یک رفتار کلیشه ای که بخشی از یک اختلال فراگیر رشد است یا کندن مو (برای مثال در وسواس موکنی ؟) توجیه خوبی ندارد (ملاک د). همچنین این اختلال ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم داروها یا مواد یا یک بیماری جسمانی نیست (ملاک ها). رفتارهای حرکتی حداقل باید چهار هفته دوام داشته باشند (ملاک و).

حرکات کلیشه ای ممکن است شامل دست تکان دادن، حرکت به پس و پیش، بازی کردن با دست ها، ور رفتن با انگشتان، چرخاندن اشیاء، کوبیدن سر، گاز گرفتن خود، یا ضربه زدن به بخشهای مختلف بدن خویش باشد. گاهی فرد هنگام انجام این رفتارها از یک شئ استفاده  میکند. این رفتارها احتمال دارد آسیبهای دایمی و ناتوان کننده به بافت ها را موجب شوند و گاهی امکان دارد خطرناک و مرگبار باشند. به عنوان مثال کوبیدن شدید ر یا ضربه زدن به خویشتن ممکن است به جراحت، خونریزی، عفونت، پارگی شبکیه و نابینایی منجر شود.

اختلال حرکات اضافه

ملاک‌های تشخیصی اختلال حرکت کلیشه ای

الف : وجود رفتار حرکتی تکراری به ظاهر اجباری و بدون کارآیی (مانند تکان دادن یا حرکت موجی دست، جنباندن بدن، کوبیدن سر، به دهان بردن اشیاء، گازگرفتن خود، یا خودزنی).
ب : این نوع رفتار به طور قابل ملاحظه ای در فعالیتهای عادی فرد تداخل کرده یا باعث آسیبهای بدنی به خود می شود که به درمان پزشکی نیاز دارد و یا در صورتی که اقدامات پیشگیرانه انجام نشود احتمال دارد باعث چنین صدماتی شود).

ج: اگر عقب ماندگی ذهنی وجود داشته باشد، رفتار کلیشه ای یا خود تخریبی باید آنقدر شدید باشد که درمان را ایجاب کند.
د: این رفتار با یک وسواس عملی (به عنوان مثال در اختلال وسواس فکری - عملی)، یک تیک (برای مثال در اختلالهای تیک)، یک رفتار کلیشه ای که بخشی از یک اختلال فراگیر رشد است، یا کندن مو (برای مثال در وسواس موکنی) توجیه خوبی ندارد. ه: این رفتار ناشی از اثرات فیزیولوژیایی مستقیم یک ماده یا یک بیماری جسمانی نیست.
و: این رفتار باید چهار هفته یا بیشتر دوام داشته باشد.

اختلال حرکات کلیشه ای

اگرهمراه با رفتار خودتخریبی باشد

در مواردی که رفتارها باعث چنان آسیب بدنی می شوند که به درمان خاصی نیاز دارند و یا در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه باعث آسیب بدنی می شوند).

برچسب ها : حرکات تکراری در اوتیسم حرکات تکراری کودکان رفتار کلیشه ای یعنی چه درمان حرکات کلیشه ای در کودکان اوتیسم درمان حرکات کلیشه ای کودک درمان اختلال حرکت کلیشه ای اختلال حرکات قالبی رفتارهای کلیشه ای در کودکان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام