انواع راه های مقابله با استرس

مدیر مهر ۹۸ ({{ avg }})

 

انواع مقابله با استرس :

گرچه تلاش های زیادی برای طبقه بندی انواع مقابله صورت گرفته ولی هنوز اختر نظرهایی در این زمینه وجود دارد. روش هایی که افراد برای سازگاری با چالش ها و موقعیت های فشارزای زندگی به کار می برند مقابله نام دارد و نوع مقابله سازگاری فرد را تعیین می کند.

بطور کلی موس و بیلینگز (۱۹۸۱) مقابله را بر حسب سه زمینه ارزیابی ، مسئله و هیجان به سه دسته مقابله متمرکز بر ارزیابی، مقابله متمرکز بر مسئله و مقابله متمرکز بر هیجان سازمان بندی نموده اند:

١- مقابله متمرکز بر ارزیابی : شامل اقداماتی است که در جهت درک موقعیت، تحلیل منطقی و شناخت آن صورت می گیرد.
۲- مقابله متمرکز بر مسئله: سعی بر تغییر یا حذف منبع فشار دارد، لذا با پیامدهای عصبی و محسوس یک مشکل ارتباط دارد تا خود موقعیت فشار آور.
٣- مقابله متمرکز برهیجان: پاسخ هایی را شامل می شود که هدف آن کنترل هیجانات برانگیخته شده توسط عامل فشار زا می باشد(افضلی، ۱۳۸۶).

استرس

فولکمن و لازاروس (۱۹۸۴) دو کنش عمده برای مقابله شناسایی کرده اند:

الف: مقابله متمرکز بر مسئله: که یک راهبرد رویکردی است و رابطه محیط - شخص را تغییر می دهد. یعنی با تغییر شرایط محیطی با استرس مقابله می شود، و بدین وسیله خود تهدید که عامل ایجاد کننده ناراحتی است، کاهش می یابد.
پنج شیوه پاسخ به استرس تشخیص داده شده است:

 

1- مقابله فعال: فرایندی که طی آن گام های فعالی برای تفسیر منبع استرس برداشته می شود و شامل عمل مستقیم و افزایش تلاش معطوف به مسئله است.
2- برنامه ریزی: عبارت است از تفکر و طرح تدابیری برای انتخاب بهترین روش کنترل.
3- خویشتن داری: عبارت است از بردباری نمودن به منظور اینکه از هر گونه فعالیت که برای حل مسئله مضراست اجتناب شود.
4- جلوگیری از فعالیت های مزاحم : شامل تمرکز انرژی جسمی و روانی روی مسئله اصلی و اجتناب از فعالیتهای مزاحمی که موجب منحرف شدن ذهن از مسئله اصلی می شود.
5- جستجوی حمایت اجتماعی: عبارت است از تلاش برای بدست آوردن مشاوره و راهنمایی، کمک و یاری و کسب اطلاعات مفید از دیگران برای حل مسئله فعلی

ب: مقابله متمرکز بر هیجان: یک راهبرد اجتنابی است و مستقیما به کاهش پریشانی ناشی از استرس می انجامد. بدین ترتیب با تنظیم هیجانات استرس زا پریشانی روانشناختی کاهش یافته یا از بین می رود و شامل پنج شیوه پاسخ است:
1- جستجوی حمایت عاطفی (اجتماعی- عاطفی): عبارت است از تلاش جهت بدست آوردن حمایت اخلاقی، همدلی، تفاهم و درک دیگران.
2- انکار: عبارت است از پاسخی که گاهی در مرحله ارزیابی اولیه مطرح می شود. انکار واقعیت یک حادثه بر وخامت آن افزوده و مانع مقابله موثر بعدی می شود.
3- پذیرش: عبارت است از پاسخی که شخص واقعیت شرایط استرس زا را پذیرفته است و در شرایطی که منبع استرس قابل تغییر نیست دارای اهمیت است.
4- روی آوردن به مذهب: عبارت است از روشی که از منابع مذهبی مثل دعا و نیایش، توكل و توسل برای مقابله با استرس کمک گرفته می شود. این روش هم به عنوان منبعی برای حمایت عاطفی و هم وسیله ای برای تفسیر مثبت از رویدادها به کار بسته می شود و لذا مقابله های بعدی را تسهیل می نماید.
5- تفسير مجدد مثبت: عبارت است از ارزیابی مثبت از حوادث و موقعیت ها که حمل بر نگرش خوش بینانه است.

فولکمن و لازاروس (۱۹۸۰) بیان می کنند اگر افراد استرسور را قابل کنترل بدانند بیشتر از مقابله متمرکز بر مشکل استفاده می کنند و در غیر این صورت به مقابله متمرکز برهیجان روی می آورند.

کارور، اسکیر و وینتراب (۱۹۸۹)، مقابله را به سه نوع کلی طبقه بندی کرده اند که هر طبقه کلی شامل چند نوع مقابله فرعی می باشد. این سه نوع مقابله عبارتند از:

1- مقابله متمرکز بر مسئله : شامل فرایند گام برداشتن فعال برای دور کردن عامل فشارزا و یا تغییر عوارض و اثرهای آن می باشند. این مقابله اقدام به عمل مستقیم، افزایش تلاش فردی و قدم به قدم را شامل می شود. در این نوع مقابله فرد برای درگیر شدن با عامل فشارزا، برنامه ریزی کرده و فعالیت های هم عرض را متوقف می نماید.
2- مقابله متمرکز برهیجان: شامل کوشش هایی است که برای تنظیم پیامدهای هیجانی واقعه فشار را به کار می رود تا تعادل عاطفی و هیجانی فرد حفظ شود.

 

طبقات فرعی مقابله با استرس به زودی در پست بعدی به صورت کامل توضیح داده خواهد شد.

برچسب ها : انواع راه های مقابله با استرس

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام