راهنمای مقیاس ارزیابی نظریه ذهن (ذهن خوانی)

۱۳۹۷/۹/۱۴

راهنمای مقیاس ارزیابی نظریه ذهن  : مرکز توانمند سازي ذهن تنها مرکز تخصصي درمان لکنت زبان می باشد که با در نظر گرفتن علل ایجاد لکنت زبان از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان قطعی لکنت زبان استفاده می نماید.   
«نظریه ذهن» یا «Theory of mind» که به اختصار «Tom» نیز نامیده می‌شود، یکی از مباحث علوم شناختی است که بررسی می‌کند ما چگونه حالت‌های ذهنی دیگران را توصیف می‌کنیم و چگونه از توصیف خود درباره آن حالت‌ها استفاده می‌کنیم تا اعمال و رفتار دیگران را پیش بینی کنیم.
به عبارت دیگر، توانایی نسبت دادن حالت‌های ذهنی از قبیل باورها، نیات و خواسته‌ها به خود و دیگران، همین طور درک این که دیگران نیز دارای باورها، خواسته‌ها و نیاتی متفاوت از ما هستند. این عمل به عنوان توانایی ذهن خوانی نیز شناخته می‌شود.

راهنمای مقیاس ارزیابی نظریه ذهن

اختلالات مرتبط با نظریه ذهن عمدتاً در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی، اوتیسم، سندرم آسپرگر، کمبود توجه و پیش فعالی و اختلالات شخصیتی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. عنصر اساسی در نظریه ذهن درک عوامل هدفمندی رفتار و جهت دار بودن ادراک دیگران است که اشاره به یک ظرفیت شناختی دارد.
خاستگاه تکاملی نظریه ذهن به نخستینی‌های غیر انسانی بر می‌گردد. این ظرفیت شناختی واکنشی انطباقی به تعاملات اجتماعی اولیه است (پریماک و وودراف، 1987). پژوهش‌های سی سال اخیر منجر به کشف زیربناهای فیزیولوژیک نظریه ذهن کودکان در مغز و بخش‌های مؤثر در این واکنش شناختی از جمله نورون های آینه‌ای شده است.

مقیاس ارزیابی نظریه ذهن

مقیاس ارزیابی نظریه ذهن یا  Th.o.m.a.s.(theory of mind Asessment Scale) به منظور بررسی و ارزیابی نظریه ذهن یک شخص بوده و متشکل از چهار خرده مقیاس است که هریک بر یک حوزه دانش متمرکز شده که شخص به وسیله آن‌ها خود را بیان می‌کند. خرده مقیاس A (من - من) برای بررسی نظرگاه اول شخص رده اول ToM است.

زیر مقیاس B (دیگری - خود) سوم شخص ToM را از نظره نظر دگر – محور تحلیل می‌کند. خرده مقیاس C (دیگری - من) سوم شخص ToM را از نقطه نظر خود – محور بررسی کرده و خرده مقیاس D (من - دیگری) برای بررسی رده دوم ToM است.

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان در بزرگسالان شبیه سازی ذهن چیست درمان قطعی لکنت دکتر محمد احسان تقی زاده مرکز توانمندسازی ذهن لکنت زبان درمان تضميني لكنت زبان مقیاس ارزیابی نظریه ذهن راهنمای مقیاس ارزیابی نظریه ذهن