راهنمای مقیاس تمایل به کنترل گری دیگران

۱۳۹۷/۹/۱۰

راهنمای مقیاس تمایل به کنترل گری دیگران : مرکز توانمند سازي ذهن تنها مرکز تخصصي درمان لکنت زبان می باشد که با در نظر گرفتن علل ایجاد لکنت زبان از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان قطعی لکنت زبان استفاده می نماید.  
فرد کنترل‌ گر شدیداً عادت به کنترل رفتار دیگران دارد و اگر از عهده‌اش بربیاید از کنترل افکار و عقاید و همین طور عواطف و احساسات مردم هم فروگذار نمی‌کند. به ظاهر این طور به نظر می‌آید که او خودخواهانه به دنبال تحویل روش زندگی مورد نظر خود به دیگران است.

راهنمای مقیاس تمایل به کنترل گری دیگران

اما متأسفانه خیلی اوقات واقعیت عجیب‌تر و تلخ‌تر است. وقتی این آدم به فردی معتاد به کنترل دیگران تبدیل می‌شود او را چیزی به جز اعمال کنترل و واداشتن سایرین به اطاعت راضی نمی‌کند.

یعنی اگر فرد مقابل تصادفاً یا با میل و رغبت خود کاری را انجام دهد یا حرفی را بزند که مطابق دیدگاه خودش است باز هم باید منتظر بماند که به بهانه‌ای صحبت یا عمل او از طرف شخص کنترل گر زیر سؤال برود. زیرا که از نظر شخص کنترل‌گر مهم این است که تسلط قدرت او نسبت به محیط اطرافش دیده شود و درست و غلط بودن رفتار دیگران بر این مبنا سنجیده می‌شود و نه چیز دیگر.

برچسب ها: انواع لکنت زبان داروی لکنت زبان لکنت زبان بزرگسالان درمان قطعی لکنت زبان در بزرگسالان قرص درمان لکنت زبان لکنت زبان ناگهانی در بزرگسالان درمان لکنت زبان در کودکان تمایل به کنترل گری دیگران