سخنان قصاردکترمحمداحسان تقی زاده

۱۳۹۷/۸/۲۳

بسیارے از ما انسانها زندانے ذهـــن خویش هستیم
و راه رهــایے از این زنــدان این است که قفل زندان ذهــن را با دستان خود باز ڪنیم
و ما مـے‌تـوانـیـم نـقـش یـڪ زندان‌بانے را داشته باشیم که با ڪلید اراده قفل این زندان را باز میڪند و رهایے مے‌یابد.

دڪتر محمّداحسان تقی‌زاده
اولین دڪتر درمانگر قطعے و بدون بازگشت لــڪــنت زبان در ایران و جهان

مرکز توانمند سازي ذهن تنها مرکز تخصصي درمان لکنت زبان می باشد که با در نظر گرفتن علل ایجاد لکنت زبان از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان قطعی لکنت زبان استفاده می نماید.

برچسب ها: توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی