نقش انگیزش در یادگیری و درمان لکنت زبان

مدیر شهریور ۹۷ ({{ avg }})

مقدمه :

نقش انگیزش در یادگیری : چه عاملی دانش آموز را وادار به یادگیری میکند؟

چرا دانش آموزان با توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم، پیشرفت تحصیلی بسیار متفاوتی دارند؟

چرا بسیاری از دانش آموزان با وجود توانایی و ظرفیت یادگیری، ترک تحصیل میکنند؟

چرا برخی از معلمان پس از مدتی از حرفه خود احساس نارضایتی میکنند؟

نقش انگیزش در یادگیری

درباره یادگیری شرایط بسیاری مطرح شده است. برخی از آنها، که بیشتر مورد توجه هستند، عبارتند از:

شخصیت و توانایی های دانش آموز، آمادگی، انگیزه، تجارب گذشته، موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس معلم، رفتارهای آموزگار، تأثیر تمرین و تکرار، خصوصیات تکالیف خاص یادگیری، مشوق‌ها و... .

انگیزش میان همه عوامل مؤثر بر یادگیری، اهمیت بیشتری دارد تا آنجا که گفته شده است، سه عامل مهم در یادگیری عبارتند از:

  1. انگیزش.
  2. انگیزش.
  3. انگیزش.

تعریف انگیزش:

انگیزش اسم مصدر از «انگیزیدن» بوده و در لغت به معنای «تحریک»، «ترغیب»، «تحریف» و «هیجان» آمده است.

واژه انگیزش در انگلیسی از کلمه لاتین mover گرفته شده است. این اصطلاح همان گونه که از معنای رایج آن بر می‌آید، به علت و چرایی رفتار اشاره دارد.

انگیزش را میتوان عامل نیرو دهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کرد. به زبان ساده، انگیزش چیزی است که فرد را به پیش رفتن وا می دارد، درحال پیش رفتن نگه میدارد و تعیین میکند که به کجا باید رفت.

انگیزش در درمان لکنت زبان

روانشناسان، انگیزش را عامل درونی میدانند که رفتار شخص را تحریک میکند و در جهت معین سوق میدهد و آن را هماهنگ میسازد. این نکته نیز مورد اتفاق است که انگیزه، سازه ای است که به طور مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، ولی وجود آن از رفتار شخص استنباط میشود.

اصطلاح انگیزه، اغلب با انگیزش مترادف به کار میرود. با این حال، میتوان انگیزه را حالت مشخصی که سبب ایجاد رفتار معین میشود، تعریف کرد. به دیگر سخن، انگیزه اصطلاحی دقیق تر از انگیزش است. انگیزش عمل کلی مولد رفتار به شما میرود، اما انگیزه حالت اختصاص رفتار خاص است.

نقش انگیزش در یادگیری و درمان لکنت زبان

بسیاری از معلمان ویژگی های دانش آموزان خوب را در خصوصیاتی نظیر سخت کوشی، همکاری و علاقه مندی می دانند و بعضی از آنان این ویژگی ها را به داشتن انگیزش دانش آموز مختصر میکنند. بسیاری از معلمان از دانش آموزان سخت کوشی صحبت میکنند که ترم تحصیلی را آهسته، ولی پیوسته به پایان می رسانند.

پژوهش ها نیز نشان داده است که، انگیزش دانش آموزان در یادگیری اهمیت مطلوب تری در مقایسه با هوش دارد. همچنین درباره تاثیر انگیزش بر یادگیری، پژوهش ها نشان میدهد که انگیزش قوی به یادگیری استوار و انگیزش کم به یادگیری کم می انجامد.

درواقع انگیزش، موتور محرک تلاش و فعالیت برای یادگیری است و میزان یادگیری دانش آموزان را به حداکثر می رساند. دانش آموز بی انگیزه نه تنها رغبتی به درس خواندن و یادگیری نشان نمیدهد، بلکه با بی تفاوتی و بی توجهی خود چه بسا برای کار کردن دانش آموزان دیگر در کلاس نیز مزاحمت ایجاد میکند.

در این مورد، ضرب المثل انگلیسی وجود دارد که می گوید:

شما میتوانید اسبی را که تشنه است تا کنار اب بکشانید، اما نمیتوانید به نوشیدن آب وادارش کنید.

مسئله انگیزش در دانش آموزان نیز همین گونه است؛ یعنی ما باید دانش آموز را تشنه یادگیری کنیم؛ زیرا با این کار خود او به دنبال یادگیری خواهد رفت.

به این نکته باید توجه داشت که هرچند انگیزه در امر آموزش نقش مهمی دارد، این گونه نیست که بدون انگیزه نتوان در فرد یادگیری ایجاد کرد.

بین انگیزش و یادگیری رابطه دوسویه است، نه یک سویه؛ لزومی ندارد که فعالیت های یادگیری را به تعویق اندازیم تا اینکه علایق و انگیزه ها رشد یابند. اغلب بهترین راه برای آموزش به دانش آموز بدون انگیزه این است که، حالت انگیزشی او به طور موقت نادیده گرفته شود و تا آنجا که ممکن است، به طور مؤثر به او آموزش داده شود.

نظریه های انگیزش در یادگیری

چون انگیزش نیز مانند بسیاری از مفاهیم روانشناسی، مفهومی انتزاعی است، طبیعی است که صاحبنظران در مورد اهمیت و انواع آن اتفاق نظر نداشته باشند. به همین دلیل نظریه های معروف روانشناسی یعنی نظریه رفتاری و نظريه شناختی هر یک درباره انگیزش توجیه های متفاوتی ارائه کرده اند.

رویکرد رفتاری رفتارگراها کوشیده اند بدون سازه فرضی، ارتباط سببی و کارکرد بین عوامل عینی مشاهده شده (محرک و پاسخ) را مشخص کنند. بعدها این فرضیه ارائه شد که بین محرک و پاسخ یک متغیر فرضی رابط یا متغیر ارگانیزمی وجود دارد رفتارگرایان در توجیه خود از انگیزش آن را حاصل عوامل بیرونی می دانند، به همین دلیل از انگیزش آن را حاصل عوامل بیرونی می دانند.

به همین دلیل از انگيزش بيروتی سخن گفته اند. انگیزش بیرونی به انگیزشی اطلاق می شود که حاصل عوامل بیرونی از خود یادگیرنده است

چشم انداز رفتاری

چشم انداز رفتاری بر پاداش و تنبیه های بیرونی به صورت کلید تعیین انگیزش دانش آموز، تأکید می کند. مشوق هاء محرک ها یا رویدادهای مثبت یا منفی هستند که می توانند رفتار دانش آموز را برانگیزد.

مدافعان استفاده از مشوق ها تاکید می کنند که آنها علاقه با هیجان را به کلاس می افزایند و توجه را به رفتار مقاصسب معطوف می کنند و از رفتار قامتاعبه باز می دارند. این مشوق ها در کلاس درس می تواند نمره های عددی، رتبه ای، دادن جوایز و پیشرفت یا اجازه برای انجام فعالیتی خاص باشد.

چنانکه می دانیم، رفتاری که تقویت شود احتمال تکرار آن افزایش می یابد. تحسين معلم، چهره بشاش او و نمره های خوبی که به کارهای مورد قبول شاگردان می دهد، همگی پاداش هایی هستند که احتمال افزایش آن رفتار یعنی ارائه کار قابل قبول را فراهم می کند. از آنچه که گفته شد، به دست می آید که اثربخش بودن رویکرد رفتاری به انگیزش قوی، به تقویت کننده ای موثر وابستگی دارد.

انگیزش درونی

رویکرد شناختی برخلاف نظریه رفتاری، روانشناسان شناخت انگیزش را پاسخی در برابر نیازهای درونی در نظر می گیرند. بنابراین، از انگیزش درونی سخن می گویند. انگیزش درونی عبارت است از: پاسخی که به نیازهای درون یادگیرنده از قبیل کنجکاوی نیاز به دانستن و احساس قابلیت و رشد داده می شود.

راهکارهای مقابله با مشکل کمبود انگیزش یادگیری انگیزش از دیدگاه های گوناگون مورد بحث قرار داده شد.

روشن است که هیچ یک از آنها به طور کامل و جامع پاسخگوی مسأله انگیزش نیست، هرکدام ویژگی های مهمی دارد که به انگیزش کمک می کند. عناصر بنیادی فرهنگی جامعه و خانواده، ویژگی های معلم و یادگیرنده و متغیرهای مربوط به جو کلاسی و متغیرهای آموزشی به طور کلی در انگیزش دانش آموزان تأثیرگذارند. وقتی این عناصر به صورت کامل به کار می روند، انگیزش دانش آمر می تواند به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

درمان لکنت زبان ، قطعي و غيرقابل بازگشت در مرکز توانمند سازي ذهن تنها مرکز تخصصي درمان لکنت زبان. در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : درمان قطعی لکنت زبان در بزرگسالان شبیه سازی ذهن چیست درمان قطعی لکنت دکتر محمد احسان تقی زاده مرکز توانمندسازی ذهن توانمندسازان ذهن لکنت زبان درمان تضميني لكنت زبان هزینه درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان شبیه سازی ذهن دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمندسازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام