تبریک دکتر تقی زاده به آقای بیرانوند

۱۳۹۷/۴/۲۰

از دیار لرستان مردان بزرگ برمی خیزند .

تبریک پروفسور تقی زاده به قهرمان ملی فوتبال ایران اقای علیرضا بیرانوند.

مرکز توانمند سازی ذهن در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی