خودتون کدوم رو‌ می پسندید؟

۱۳۹۷/۳/۳۰

خودتون کدوم رو‌ می پسندید؟ با تکنیک صحبت کنید یا با لکنت ؟  آقای پروفسور محمد احسان تقی زاده مبتکر توانمند سازی ذهن در درمان لکنت زبان بدون بازگشت در سطح جهان

 

 

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان