مصاحبه‌ی دکتر محمداحسان تقی‌زاده با برنامه به خانه برمی‌گردیم

۱۳۹۷/۳/۲۴

مصاحبه‌ی دکتر محمداحسان تقی‌زاده با برنامه به خانه برمی‌گردیم
موضوع بحث : تحریف‌های شناختی

 

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان لکنت زبان توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان شبیه سازی ذهن درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی