گروه درمانی چیست؟

۱۳۹۷/۳/۲۳

گروه درمانی چیست : گروه درمانی یک روش رواندرمانی است که درآن افرادی بامشکلات مشابه جلساتی را بطور منظم برگزارمی کنند دراین جلسات درمانگر باهدایت گروه به اهداف درمانی دست پیدا میکند.

گروههای درمانی می توانند رویکردهای متفاوتی برای تغییر اعضای گروه خود داشته باشند. یعنی بعد از پایان درمان هم دیدگاههای شناختی مراجع تغییر کرده،هم نکات زیادی آموخته،و هم روابط او با دیگران بهبود یافته است.

در گروه درمانی عوامل زیادی وجود دارد که می تواند به تغییر مراجع منجر شود.فردی که در گروه شرکت می کند به تدریج متوجه می شود که افراد دیگر نیز مشکلاتی شبیه او دارند و در واقع احساس اینکه "فقط من این قدر مشکل دارم" از بین می رود.

این مساله بخصوص در مورد افرادی که تجارب آسیب زای شدیدی داشته اند بسیار کمک کننده است. ضمنا بسیاری از افراد ممکن است قبلا مشکلاتی شبیه او داشته اند که الان برطرف شده است و این امیدواری او را افزایش می دهد.

گروه درمانی چیست

از طرفی مراجع احساس می کند که همواره افرادی وجود دارند که بتوانند به او کمک کنند و احساس تنهایی او در برابر مشکلات کاهش می یابد ضمن اینکه حس حمایت می تواند به آرامش او منجر شود.افرادی که جدید به گروه اضافه می شوند نیز با شنیدن بهبود و تغییر دیگران به  تغییر خود در آینده امیدوار خواهند شد..

یکی از راههای تغییر افراد بازخوردهایی است که از سایر اعضای گروه می گیرند . به عنوان مثال ممکن است فردی مرتب از اعضا راهکار درخواست کند و بعد تمام راهکارهای پیشنهادی را رد کند. اعضا به او نشان می دهند که چگونه کمکهای دیگران را نمی پذیرد و این کار او چه احساسی در بقیه ایجاد می کند.

تجارب لذت بخش

یکی از تجارب لذت بخش برای هر انسانی زمانی است که به همنوع خود کمک می کند.گروهها جایی هستند که این امکان را به افراد می دهند که به گونه ای مرتب در کمک به دیگران سهیم باشند.همین احساس موثربودن در زندگی دیگران می تواند اعتماد به نفس فرد را بسیار افزایش دهد.

نهایتا گروهها محل بسیار خوبی برای یادگیری رفتارهای اجتماعی مناسب هستند.فردی که در کودکی به هر دلیلی نتوانسته است این رفتارها را بیاموزد در گروه به تدریج چگونگی برقرار کردن رابطه را آموزش می بیند بدون آنکه از جانب دیگران به دلیل نداشتن این مهارتها مورد سرزنش قرار گیرد.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان شبیه سازی ذهن دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمندسازی ذهن