خلاصه جلسات آموزش گروهی معنویت درمانی دکتر محمداحسان تقی‌زاده

۱۳۹۷/۳/۲۳

 

خلاصه جلسات آموزش گروهی معنویت درمانی دکتر محمداحسان تقی‌زاده


پله اول : خودشناسی، شناخت ماهیت خود، توانمندی‌ها و محدودیت و پذیرش مسئولیت الهی خود
(قبل از توضیح پله اول معنویت درمانی تعریف مسأله و تعریف ساده و کاربردی درمورد متغیرهای وابسته پژوهش (سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی) انجام شد.)

پله دوم : پذیرش الوهیت الهی و رسالت انسان‌های برگزیده

پله سوم : تعریف و تعیین سرنوشت و کیفیت زندگی و برنامه ریزی برای آن

پله چهارم : اعتراف به گناهان نزد خداوند و پذیرش ضعف‌های خویش

پله پنجم : شناسایی ستم‌هایی که بر خود و دیگران کرده‌ایم و تلاش برای احیای حقوق الهی، مردم و خود با رعایت تمام جوانب

پله ششم : تفویض امور به خداوند و تقویت اراده فردی برای رشد معنوی و پاک شدن از ویژگی‌های منفی فکری و رفتاری و تلاش برای جایگزینی ویژگی‌های مثبت به جای ویژگی‌های منفی

پله هفتم : یادگیری و باورمعنوی

پله هشتم : تصمیم گیری برای رشد معنوی و معنوی شدن از مسیر درست برای رسیدن به آگاهی

پله نهم : فضاسازی ذهنی و محیطی برای رشد معنوی

پله دهم : الگو گیری از معنویات در نظر و عمل

پله یازدهم : آزاد سازی احساسات و عواطف

پله دوازده : توانمند و مقتدر شدن جهت حل مشکلات خود و دیگران

پله سیزدهم : گسترش تجربه‌های معنوی و رسیدن به اوج لذت و ابرازعقاید و تجربه‌های معنوی

پله چهاردهم : ارزیابی مستمر از خود، زیر نظر فردی معنوی و رشد یافته‌تر از خود و مرور و جمع بندی

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان شبیه سازی ذهن دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمندسازی ذهن