انواع حافظه

۱۳۹۷/۳/۲۳

حافظه قرمز: تمام اطلاعات و رویدادها و خاطرات انسان از زمان آغاز خلقت تا زمان حال را در خود ذخیره می‌کند (هر اتفاقی که درطول حیات انسان رخ دهد در این فضا ذخیره می‌شود).

حافظه بلند پایه: رابط بین حافظه قرمز و حافظه بلند مدت انسان است و وظیفه انتقال اطلاعات از حافظه بلند مدت به حافظه قرمز را برعهده دارد.

حافظه بلند مدت: بخش زیادی از خاطرات، تجربیات و رویدادهای مربوط به زندگی انسان را در طول حیات مادی انسان در خود ذخیره می‌کند و ظرفیت نگه داری بالایی دارد.

حافظه کوتاه مدت: وظیفه انتقال اطلاعات را از اندام‌های حسی به حافظه بلند مدت را برعهده دارد و ظرفیت نگه داری محدودی دارد و زمان نگهداری اطلاعات در آن از چند ثانیه تا چند دقیقه است و نمی‌تواند اطلاعات را برای همیشه در خود ذخیره کند.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها: انواع حافظه حافظه چیست حافظه بلند پایه حافظه بلند مدت حافظه کوتاه مدت حافظه قرمز لکنت لکنت زبان درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت