اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها بر کاهش شدت لکنت کودکان

۱۳۹۷/۳/۲۳


 

چکیده

اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها  : هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی مدل درمانی خواسته ­­ها و توانمندی ­­ها بر کاهش شدت لکنت زبان کودکان پیش­ دبستانی (82 - 42 ماهه) بوده است.

پژوهش حاضر در قالب یک طرح نیمه آزمایشی بالینی تک­ گروهی با اندازه­ گیری مکرر، 10 کودک پیش دبستانی (5 دختر و 5 پسر) مبتلا به لکنت زبان مراجعه کننده به دو کلینیک گفتار درمانی وابسته به سازمان بهزیستی تهران را انتخاب نموده، و به مدت 12 جلسه­ انفرادی، تحت تاثیر یک برنامه­ درمانی مداخله­ ای به نام مدل خواسته­ ها و توانمندی­ ها قرار داده است.

اثربخشی مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها

میزان لکنت کودکان بر اساس شاخص درصد هجاهای لکنت شده، در سه مرحله­ پیش­­ آزمون، میان ­­آزمون و پس­­ آزمون، اندازه­ گیری و اطلاعات به ­دست آمده از طریق تحلیل واریانس با اندازه­ گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.

نتایج تحلیل واریانس با اندازه­­ گیری مکرر نشان داد که مدل درمانی خواسته­ ها و توانمندی­ ها توانسته­ است در شدت لکنت کودکان پیش دبستانی از نظر آماری کاهش معناداری پدید آورد (01/0p<  ). نتیجه­ پژوهش حاضر نقش موثر مدل درمانی خواسته­ ها و توانمندی­ ها را در کاهش شدت لکنت کودکان پیش دبستانی تایید نمود.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها: لکنت درمان لکنت درمان قطعی لکنت زبان درمان لکنت زبان مدل درمانی خواسته‌ها و توانمندی‌ها لکنت زبان