اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی

 

چکیده


مقدمه: اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی  :  این پژوهش اثربخشی معنادرمانی را بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی مورد مطالعه قرار داده است.

روشاین پژوهش از نوع نیمه با پیش آزمون پس آزمون و گروه كنترل بوده است. از كلیه زنانی كه به علت تعارضات زناشویی خویش در سال 1390 به كلینیك مشاوره بهزیستی شهر رشت مراجعه نمودند، 62 نفر به پرسشنامه سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی پاسخ گفتند.

سپس از بین آنان30 نفر كه نمره سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی آنها پایین بود به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و كنترل (15نفر) جایگزین شدند.

اثربخشی معنا درمانی بر سازگاری اجتماعی

ابزار مورد استفاده در این پژوهش بسته آموزشی معنادرمانی و پرسشنامه سازگاری بل بوده است. گروه آزمایش آموزش معنادرمانی را طی 8جلسه دریافت نمودند، درحالی كه گروه كنترل هیچ آموزشی دریافت نكردند. پس از دوره آموزش، مجددا سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی اعضای هر دو گروه مورد اندازه گیری قرار گرفت.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد كه معنادرمانی بر سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی اثر معنی داری داشته است، به سخن دیگر معنادرمانی موجب افزایش سازگاری اجتماعی و سازگاری عاطفی زنان مبتلا به تعارضات زناشویی شده است

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : تعارضات زناشویی سازگاری اجتماعی سازگاری عاطفی معنادرمانی لکنت درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام