تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان دانشگاه پیام نور از سوالات، بر کاهش نگرانی و هیجان پذیری نسبت به اضطراب امتحان آنها

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

 

تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان دانشگاه پیام نور از سوالات، بر کاهش نگرانی و هیجان پذیری نسبت به اضطراب امتحان آنها

محمد احسان تقی زاده، زهرا سروریان

چکیده

تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان : اضطراب امتحان یکی از اضطراب‌های موقعیتی است که با عملکرد و پیشرفت تحصیلی فراگیران در مراکز آموزشی رابطه تنگاتنگ دارد و هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان از سوالات بر اضطراب امتحان است.

روش پژوهش، تجربی با دو گروه تجربی و کنترل و طرح پس آزمون و حجم نمونه شامل 30 نفر از دانشجویان به عنوان گروه تجربی (که سوالات امتحانی آمار توصیفی و عمومی 2 ترم گذشته در اختیار آنها قرار داده شد) و 30 نفر به عنوان گروه کنترل (که هیچگونه آشنایی با سوالات امتحانی آمار توصیی و عمومی 2 ترم گذشته نداشته‌اند) به روش نمونه گیری تصادفی هدفمند از سه دانشگاه پیام نور انتخاب شدند.

تاثیر پیشینه ذهنی دانشجویان

ابزار اندازه گیری سیاهه اضطراب امتحان اسپیلبرگر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها حاصله از روش آماری T مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد.

نتایج نشان داد: در سطح I ≥ 0.05 تفاوت معناداری بین میانگین نمرات اضطراب امتحان گروه تجربی و کنترل در خرده مقیاس هیجان پذیری وجود دارد. میتوان نتیجه گرفت که راهبرد به کار گرفته شده در این تحقیق می‌تواند موجبات کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه پیام نور را فراهم کند.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها : لکنت زبان لکنت کاهش نگرانی سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اضطراب امتحان سوالات پیشینه ذهنی درمان لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام