استرس چیست؟

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

استرس چیست : استرس یا فشار روانی حالت فیزیولوژیک یا روان شناختی ناخوشایندی است که در پاسخ به محرک های تنش زا ایجاد میشود. فشار روانی ممکن است به صورت محرک هایی فیزیکی، عفونت ها، واکنش های آلرژیک و یا به صورت تغییر در جو روانی – اجتماهی باشد.

تفاوت در این است که اولی یک عامل تنش زای فیزیولوژیکی است که تأثیر خود را از طریق هیپوتالاموس، غذه فوق کلیوی، سلسله اعصاب سمپاتیک و ترشح هورمون های مختلف به جای میگذارد و دیگری علاوه بر قدرت تهدیدی که اصولاً در عامل استرس زا نهفته است، با کیفیت درک شخص از آن عامل نیز ارتباط دارد (برمفر و داگلاس، 2002؛ به نقل از ابراهیمی، 1384).

به طور کلی استرس به عنوان هر فرایند یا واقعه ای تعریف میشود که موجود زنده را نیازمند سازگاری فزاینده ای در پاسخ به عوامل استرس زا میکند. تأکیدبه سازگاری زاینده دلالت دارد بر اینکه، استرس صرفاسازگاری عادی و خودکاری که به ور روزمره انجام میگیرد را درگیر نمیکند.

استرس چیست

بلکه فرایند استرس در پاسخ به حوادث یا موقعیت هایی بوجود می آید که فرد نیاز دارد از روش های سازگاری دیگری بسته به نوع، شدت و حدت (حاد یا مزمن) استرس زاها استفاده نماید (تام و اسپلیچ، 2004).

سلیه، پزشک اطریشی (1974) که تحقیقات و نوشته های او درباره استرس و تنیدگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تنیدگی را چنین تعریف میکند: مجموعه واکنش های غیراختصاصی ارگانیسم در مقابل هر نوع تقاضای سازگاری از آن و یا به عبارت دیگر تنیدگی واکنش جسمی است که به دنبال یک تحریک درونی (شناختی) یا بیرونی (محیطی) در ارگانیسم به وجود می آید و موقعیت زمانی استرس زا خواهد بود که فرد وادار شود برای مقابله با آن از منابعی که در اختیاز دارد به شدت استفاده کند (گنجی، 1376).

مفهوم و تعریف ترس

ترس از کلمه fear به معنی خطر ناگهان مشتق شده است. این ترس قابل توجه و خطر ایجاد کننده آن ذاتی واقعی و معلوم است. ترس متناسب با خطر است و گاهی اگر ضرورت فرار از آسیب وجود داشته باشد مفید هم هست (گودین، 1372)

نظریه ترس

ترس هیجانی بنیادین و مکانیسمی ات که طی نسل های متمادی برای سازگاری با خطر تکوین یافته است. چارلز داروین 1872 بیان میکند که ترس و تظاهرات آن طی فرایند انتخاب طبیعی شکل گرفته است (پناحی، 1372)

فروید معتقد است عکس العمل من به تهدیدات خارجی ترس نامیده میشود (اخوت، 1365). اضطراب عینی (ترس) از نظر فورید برابر است با ترس یعنی یک واکنش پیچیده درونی نسبت به آسیب و زیان ناشی از خطرات بیرونی، یک موقعیت خطرناک واقعی موجود در جهان بیرونی که هشیارانه یک تهدید ارزیابی میشود (مشهودی، 1327).

فروید ترس را اضطراب عینی میداند که حالتی ناخوشایند، هیجانی (عاطفی) است. به نظر او اضطراب عینی (ترس) واکنش هیجانی است که متناسب با شدت خطر واقعی در دنیای بیرونی و متمایز از هیجاناتی چون خشم و افسردگی است به اعتقاد او زیربنای یک نظریه جامع درمورد رفتار انسان فهم اضطراب است (پناحی، 1372)

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : مقاله استرس استرس pdf تعریف استرس استرس چیست نشانه های استرس درمان استرس فشار روانی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام