تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

شناسه (COI) مقاله: ASMJ01_0990

منتشر شده در نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی در سال ۱۳۹۳

مشخصات نویسندگان مقاله:

سودابه عیسی زاده - کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهر ری عابد مهدوی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهر ری محمد احسان تقی زاده - دکترای روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد شهر ری علیرضا عباسی - کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد شهر ری

خلاصه مقاله:
تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای و خود اثربخشی عمومی دانشجویان شهرری بود .

جامعه آماری مورد نظر دراین پژوهش عبارت است از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرری که 15000 نفر می باشند. با توجه به محدود بودن حجم نمونه از بین این دانشجویان تعداد 40 نفر بصورت داوطلبانه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی(20نفر) وکنترل (20نفر) گمارده شدند.

و به مدت هشت جلسه دو ساعته برای هر گروه، 16 ساعت برای هر گروه) تحت جلسات مقابله درمانی قرار گرفتند جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه راهبرد های مقابله ای فولکمن و لازاروس(1988) وپرسشنامه خوداثر بخشی شرر و همکاران(1982) استفاده شد.

تاثیرمقابله درمانی برراهبرد های مقابله ای

نتایج پژوهش نشان داد که مقابله درمانی بر مؤلفه های سبکهای مقابله ای کارآمد (رویارویی مسئولیت پذیری، مشکل گشایی برنام ریزی شده، ارزیابی مجدد مثبت،جستجوی حمایت اجتماعی، خویشتنداری) و همچنین بر مولفه های سبکهای مقابله ای ناکارآمد(گریزو اجتناب و دوری گزینی) تاثیر معناداری دارد.

بنابراین، مقابله درمانی بر سبکهای مقابله ای کارآمد تأثیرمثبت دارد و باعث افزایش آنان می شوند لیکن بر سبک های ناکارآمد تاثیر منفی دارد و باعث کاهش آنان می شود این فرضیه در سطح 0/05 >p تایید شد.

معناداری دارد. بنابراین، مقابله درمانی بر سبکهای مقابلهای کارآمد تأثیرمثبت دارد و باعث افزایش آنان می شوند لیکن بر سبک های ناکارآمد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

برچسب ها : مقابله درمانی راهبرد های مقابله ای خود اثربخشی عمومی دانشجویان واحد شهر ری درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام