تاثیر قدرت رهبری در رفتار جامعه پسند

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

 

محمد احسان تقی زاده، نرکس میرزا آقابیک، مهرزاد فراهتی

 

چکیده

تاثیر قدرت رهبری در رفتار جامعه پسند : پژوهش حاضر تنها بر اساس نیاز مردان جامعه و خلاء آن در شرایط کنونی انتخاب گردید و عامل اصلی آن حادثه درگیری در سعادت آباد تهران بود که منجر به قتل گردید، درحالکیه ناظران متعددی در روز روشن و در سکوت بدون هیچگونه دخالتی تنها نظاره گر حادثه بودند.

هدف از انجام این پروزه بررسی تأثیر قدرت رهبری افراد بر میزان رفتار جامعه پسند آنها در جامعه می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل مشغول به کار در کاخ سعادت آباد تشکیل میدادند که از بین آنها 50 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه قدرت رهبری و پرسشنامه محقق ساخته رفتار جامعه پسند را تکمیل نمودند.

تاثیر قدرت رهبری در رفتار جامعه پسند

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین قدرت رهبری و رفتار جامعه پسند وجود دارد و هرچه قدرت رهبری بالاتر، میزان جامعه پذیری بالاتری است و بالعکس.

همچنین تفاوت معنی داری بین قدرت رهبری و رفتار جامعه پسند در زنان و مردان وجود ندارد. با توجه به پژوهش حاضر میتوان عنوان کرد که هرچه میزان توانایی و قدرت رهبری افراد بیشتر باشد، رفتار های جامعه پسندانه بیشتری از خود نشان میدهد و در جامعه به عنوان مسئول و علاقه مند به جامعه و مردم آن خود عمل میکنند.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید . در این مرکز از تمامی متدهای روانشناسی جهت درمان لکنت زبان استفاده می شود.

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : قدرت رهبری رفتار جامعه پسند رهبری قدرت توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام