گفتار طبیعی چیست

۱۳۹۷/۳/۱

گفتار طبیعی چیست : از نظر پروفسور محمداحسان تقی زاده، گفتار طبیعی یا بهنجار، وضعیتی است که متناسب با استانداردهای گفتاری است.

در حقیقت گفتار نرمال از مجموعه ای از مهارت های گفتاری و مهارت های روانشناختی و توانمندی‌های گفتاری و روانشناختی تشکیل شده که همه افراد از نظر گفتاری در یک پیوستار قرار ندارند برخی‌ها در حد اعلا می‌تواند، سخنرانی کنند کلام سلیس و روشن دارند و برخی کمتر.

گفتار طبیعی چیست

برخی‌ها غیرعادی حرف می‌زنند و برخی تودماغی و برخی در صحبت‌شان یک مقداری ترس و دلهره یا کمرویی و خجالتی بودن و یا سایر مولفه‌های روانشاختی منفی را نشان می‌دهند، برخی‌ها علاوه‌بر اینکه قشنگ صحبت می‌کنند، سایر مولفه‌های روانشاختی مثبت را نظیر اعتماد به نفس، خوش‌بیانی و معلومات بالا را دارند که البته موقعیت افراد، موقعیت شغلی، موقعیت تحصیلی، نوع تربیت، مهارت‌ها، اگاهی‌ها و دانایی‌ها و فضای ذهنی عزت نفس و اعتماد به نفس و همچنین سن و سال و جنس افراد می‌تواند در بحث گفتار طبیعی افراد دخیل و سهیم باشد.

  • لکنت چیست؟

لکنت، تکرار یا حالت تونیک یا قفل شدن و همچنین حالت کشیده گویی و کشش گفتاری است که کلمات یا بخشی از کلمات را فرد به طور غیرارادی با مشکل بیان میکند فردی که لکنت دارد وقتی صحبت می‌کند چشم‌ها و یا سرو گردن را کج می‌کند و با خودش کلنجار می‌رود.

وقتی گفتاری را بیان می‌کند با تنش صحبتی را مطرح می‌کند. به طور کلی صحبت های نامفهومی را دارد و آن قفل و کشس و تکرار یک کلمه یا بخشی از کلمات را دارد.

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

 

 

برچسب ها: درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی درمان قطعی لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان لکنت زبان توانمند سازی ذهن