پرسشنامه احساس امنیت فردی

مدیر خرداد ۹۷ ({{ avg }})

پرسشنامه احساس امنیت فردی : امنیت شاید به این دلیل که یکی از عمده ترین نیازهای بشری است، به عنوان یک امر مهم در حیات اجتماعی انسان همواره مورد توجه بوده است.

در هرم نیازهای مازلو، نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیکی انسان به عنوان یکی از ساختارهای اساسی و پایه ای تشکیل دهنده شخصیت فرد قلمداد می شود .

با تجمع انسان ها در شهرها و پیچیدگی های خاصی که این مسأله به وجود می آورد، عوامل تأثیر بر امنیت نیز متنوع تر شده اند. شلوغی محله های زندگی، جابه جایی زیاد و محل سکونت و در نتیجه عدم امکان ایجاد روابط پایدار و ... همگی می توانند امنیت افراد را تحت تأثیر قرار دهند، به صورتی که امروزه احساس ناامنی و ترس از جرم در مناطق شهری کشور یکی از مهم ترین دغدغه های افراد شده است (احمدی و همکاران، 1388 ).

پرسشنامه احساس امنیت فردی

بر اساس مباحث نظری که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، احساس امنیت فردی بدین شرح تعریف می شود: احساس امنیت فردی، حالتی است که به موجب آن فرد در پناه قانون و برخورداری از حقوق شهروندان از هرگونه تهدید و تعرض دیگران می تواند از مجاری  قانونی و در محاکم صالحه احقاق حق کند .

احساس امنیت، یکی از مفاهیم مرتبط با امنیت است که حاصل اعتماد به تعاریفی از زندگی است که هویت و هستی انسان بر مبنای آن سامان می گیرد و این احساس در خانواده پی ریزی می شود و بر پایۀ اعتماد بنیادینی، ریشه در لطف و محبت بی دریغ والدین، به ویژه مادر دارد.

احساس امنیت دارای ویژگی های زیر است:

احساس امنیت، ذهنی است.

احساس امنیت به خودی خود قابل تعریف نیست و بر مبنای بود و نبود خطر، قابلیت تعریف می یابد.

احساس امنیت یک فرآیند است، در طول زمان جریان دارد و در هر لحظه براساس برآورد خطر تغییر می پذیرد.

این وجه ذهنی امنیت مهم تر از جنبۀ عینی آن است.

احساس امنیت، ضمن اطمینان به شناخت ها، هستی شناختی فرد را سامان می بخشد و پایه و بنیان وجود آدمی را درمی نوردد (گیدنز، 1370)

مرکز توانمند سازی ذهن  در زمینه ی خدمت مشــــاوره و روانشــــناختی به عنـــوان ( مرکز درمان لکنت زبان ) تأســــیس گردید .

درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی در مرکز توانمندسازی ذهن دکتر تقی زاده

برچسب ها : توانمند سازی ذهن درمان لکنت زبان دکتر تقی زاده درمان قطعی لکنت زبان درمان قطعی لکنت زبان با متد روانشناسی

فرم ارسال دیدگاه

MindeCenter ارتباط با ما

با کارشناس های ما از طریق راه های زیر در ارتباط باشید

آدرس

تهران خیابان آفریقا، بالاتر از میرداماد، نبش کوچه آناهیتا، ساختمان پزشکان آناهیتا، پلاک 182، طبقه4، واحد 14

پست الکترونیکی

info@mindecenter.com

MindeCenter فرم ارسال پیام